Absolventu stunda

Absolventu stunda kopā ar Alvīni Paštori. Izglītojoša kampaņa skolēniem “Es, Tu un Satversme”. Laikā, kad Krievija ir iebrukusi neatkarīgā Ukrainā, īpaši svarīgi ir veicināt jauniešos izpratni par demokrātisku sabiedrību, vērtībām un tiesisku valsti.

														
Irēna Birgersone