Topošajiem pirmklasniekiem

Vairāk informācijas skatīt šeit: https://www.brocenuvsk.lv/par-skolu/sakumskola/
Irēna Birgersone