“Līderības diena” MANĀ SKOLĀ BROCĒNOS

27.janvārī MANĀ SKOLĀ BROCĒNOS norisinājās “Līderības diena”, kurā mūsu skolas skolēni un skolotāji dalījās pieredzē ar saviem labās prakses piemēriem, ieviešot Franklin Covey programmu “Līderis manī”.

Liels paldies katram iesaistītajam par ieguldīto darbu šīs pēcpusdienas tapšanā, paldies mūsu visdrosmīgākajiem un uzņēmīgākajiem skolotājiem!

Īpašs prieks un gandarījums par mūsu skolas jauniešiem, paldies atraktīvajiem, radošajiem un sinerģiskajiem pasākuma vadītājiem Danielai Lasmanei un Kristiānam Priedītim. Ar katru dienu jūs mūs pārsteidzat arvien vairāk! Paldies Leandrai Sprieslei par pārliecību un aizrautību, daloties savā pieredzē. Paldies par tehnisko nodrošinājumu mūsu stiprajam plecam un atbalstam Raineram Pavāram.

Mēs izvēlamies turpināt iesākto, kā teicis rakstnieks A. A. Milns: “Man jāiet uz priekšu tur, kur nekad neesmu bijis, nevis atpakaļ, kur esmu.”

Paldies mūsu draugiem no 19 līderības skolām, kuri bija kopā ar mums un iepriecināja mūs ar līdzās būšanu, labiem vārdiem un novēlējumiem. Mēs to novērtējam!

														
Irēna Birgersone

Nekur nav pazudusi makulatūras un bateriju vākšanas akcija!

Nekur nav pazudušas mūsu makulatūras un bateriju vākšanas akcijas. Aicinu ikvienu no liekā atbrīvoties. Deivids Orrs ir teicis: “Kad mēs palīdzam dabai, mēs palīdzam paši sev.” Palīdzēsim dabai un novērtēsim, ko tā mums dod. Vācam no janvāra līdz 14. martam. Krājam līdz atkal tiksimies skolā!

-Vides komisijas vadītājs Klāvs Zakevics

														
Irēna Birgersone