Apsveicam

Konkursā piedalījās 11.klases skolēni, un tas ir ikgadējs UNESCO un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma konkurss.

														
Irēna Birgersone

Lepojamies ar 1.vietu pilsētu vidusskolu grupā

Vairāk informācijas šeithttps://www.konkurss.lv/da_eks/index.php?g=2020&b=2
														
Irēna Birgersone

Svarīgi!

Informācija, noteikumi un ieteikumi, lai nodrošinātu klātienes mācību procesu Covid – 19 infekcijas ierobežošanai: https://www.brocenuvsk.lv/covid-19/

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Dzejas dienas

Dzejas dienās 5.a klases skolēni uz asfalta rakstīja gan interesantus, gan komiskus, gan bēdīgus dzejoļus. Daži dzejoļus papildināja ar zīmējumiem.

Secinājums:nav nemaz tik viegli rakstīt uz asfalta. Sk.Ļena Zvaigzne

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone