Svarīgi!

Informācija, noteikumi un ieteikumi, lai nodrošinātu klātienes mācību procesu Covid – 19 infekcijas ierobežošanai: https://www.brocenuvsk.lv/covid-19/

														
Irēna Birgersone