Piedalies un veido nākotni

✅Turpinām īstenot IAC projektu “Piedalies un veido nākotni!”. Tikšanās reizē jauniešiem būs iespēja uzzināt politiķu ikdienas pienākumus, iepazīt pašvaldības un lēmumu pieņēmēja darbu, iegūt iespēju pastāstīt par sev svarīgo un nepastarpināti uzdot jautājumus. Savukārt politiķi gūs priekštatu par jauniešu realitāti un vajadzībām.

Tiekamies jau 28. septembrī Brocēnu vidusskolas aktu zālē uz diskusiju “Kafija ar politiķiem”.💭👋☕️

														
Irēna Birgersone

Vecāku sapulce

														
Irēna Birgersone

Satikšanās ar dzejoli

Trešdien, 22. septembrī, mūsu skolas vidusskolēni devās uz satikšanos. Tā nebija parasta satikšanās, bet gan satikšanās ar dzejoli. Pie mums ciemojās Jaunā Rīgas teātra aktieri Jana Čivžele un Ivars Krasts. Jana arī ir mūsu skolas absolvente. Pasākums “Satikšanās ar dzejoli” bija īpašs ar to, ka ikviens dalībnieks bija atnācis ar dzejas grāmatu un sameklējis tajā dzejoli. Aktieri ieveda mūs dzejas pasaulē un rosināja uz dzejoli paskatīties citādi. Vieglāk, brīvāk, bet dziļāk. Daži dzejoļi skanēja pat 4-5 reizes, lai dzirdam atšķirību, kā var to lasīt ar dažādām attieksmēm, intonācijām.

Dziesmas un dzejoļi šajā pēcpusdienā rosināja uz pārdomām, kas mums katram ir dzeja, kad tā mums ir nepieciešama un kā to lasīt.

Tā patiesi bija ļoti, ļoti īpaša satikšanās- ar dzejoli un ar lieliskajiem aktieriem- Janu un Ivaru!

														
Irēna Birgersone