Lepojamies ar 1.vietu pilsētu vidusskolu grupā

Vairāk informācijas šeithttps://www.konkurss.lv/da_eks/index.php?g=2020&b=2
Irēna Birgersone