“Kafija ar politiķiem”

Otrdien, 28. septembrī, Brocēnu vidusskolā norisinājās neformāla diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā Brocēnu vidusskolas 10., 11. un 12. klases skolēni tikās ar Saldus novada deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, ar kuriem bija iespēja kopīgi diskutēt, analizēt un gūt jaunas zināšanas par jauniešiem aktuālām tēmām. Diskusijās ar jauniešiem iesaistījās Ārijs Sproģis, Natālija Balode, Kārlis Barančans, Kristīna Maslovska, Roberts Sipenieks, Krišjānis Valters, Inna Kislina. Lai iepazītu tuvāk politiķus un iegūtu atbildes uz jautājumiem, skolēni tika sadalīti grupās, kurās bija vismaz viens deputāts, kurš ar skolēniem diskutēja par vidi, ekonomiku/uzņēmējdarbību, sportu, veselību, izglītību vai kultūru Saldus novadā. Darbs grupās ļāva skolēniem ne tikai iegūt atbildes uz saviem jautājumiem, bet arī iespēju piedāvāt savus ieteikumus politiķiem saistībā ar konkrēto tēmu, tādejādi, veicinot jauniešu pilsonisko līdzdalību un sadarbību. Paldies, pasākuma vadītājiem Rudītei Muraševai par diskusiju vadīšanu un noorganizēšanu. Pasākuma iedvesmoti, jaunieši turpinās diskutēt par pašvaldību jautājumiem, piedaloties virtuālajā spēlē “Vēlēšanu pilsēta”.

														
Irēna Birgersone