Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam ar sasniegumiem Saldus novadu apvienības ķīmijas olimpiādē mūsu skolēnus:

Aleksandru Fadeičevu (9.a) – 1.vieta (Uzaicināts uz valsts olimpiādi);

Arvi Miezi (9.b) – 2.vieta;

Demiju Burlakovu (9.b) – 3.vieta;

Alisi Bulu (9.b) un Robertu Laurinoviču (9.b) – atzinība;

Rūtu Almu Vicinsku (10.a) – 1.vieta;

Saniju Burlakovu (10.a) – 2.vieta;

Diānu Lasmani (11.a) – 3.vieta;

Lieni Jamščikovu (12.a) – 3.vieta.

Paldies skolotājai Vitai Banzenai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

														
Irēna Birgersone