Iespēja kļūt līderim

Brocēnu vidusskola ir iesaistījusies Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” pilotprojektā par jauniešu nākotnes līderības Latvijā un Eiropā jautājumiem, kas tiek īstenots pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas.

22.-23.novembrī  Jūrmalā notika projekta vadītāju, pedagogu un 30 jauniešu tikšanās un mācības, lai izstrādātu pilotprojekta aktivitāšu plānojumu. Tie ir tādi nopietni pasākumi kā jauniešu domnīcas dažādos Latvijas reģionos par Latvijā un Eiropā aktuālajiem jautājumiem, pilotprojekta oficiālā atklāšanas konference un jauniešu vasaras nometne 2020.gada vasarā. Brocēnu vidusskolu pārstāvēja Daniela Lasmane, Leandra Spriesle, Laura Briede un Renārs Apaļais, kā arī skolotājas Daiga Barančane un Laura Miķelsone. Tikšanās laikā mācības notika gan klausoties lektoru teiktajā, gan caur spēlēm un sarunām. Gaisotne bija draudzīga, atbalstoša un iedrošinoša, tas bija būtiski, jo izteikt viedokļus par dažādām aktuālām tēmām nācās ikvienam. Neformālās izglītības aktivitāte bija jāsagatavo arī katrai dalībskolas komandai. Šobrīd priekšā nopietns un atbildīgs darbs – jāsagatavo jauniešu domnīca par tēmu „Starptautiskā drošība”. Mūsu jauniešu domas par semināru:

Ieguvu jaunus draugus, pieredzi, protams, jaunas, vērtīgas un noderīgas  zināšanas, uzlaboju komunikācijas prasmes. Ļoti patika semināra vadītāji (atsaucīgi, zinoši, saprotoši, ar humoru), nodarbības, aktivitātes, mācības, vēl patika semināra norises vieta – Jūrmalas SPA hotel. Paši dalībnieki arī bija ļoti draudzīgi un atsaucīgi, prata izteikt gan savu viedokli, gan ieklausīties citos, respektēt un cienīt.( Leandra)

Sapratu, kādam ir jābūt līderim un to, ka līderim nav jāuzņemas visi pienākumi, bet ir arī daļa no tiem jāuztic citiem. Lai kļūtu par spēcīgu līderi man vēl daudz jāmācās.( Renārs)

Pa šīm abām dienām atklāju dažādas personības šķautnes gan sevī, gan citos. Seminārā pārliecinājos, cik svarīgi ir sākt ar sevi un tad paskatīties uz kopējo skatu no augšas. Ļoti patika projekta organizētāju un vadītāju pieeja un nostāja. Seminārs bija organizēts tā, lai visi justos droši un mājīgi vidē, kurā atrodas. Semināra laikā ieguvu jaunas zināšanas par pasākumu plānošanu un to realizēšanu, uzlaboju komunikācijas prasmes kā arī paplašināju redzesloku un paskatījos uz lietām no citas puses. (Laura)

Manuprāt, šis seminārs bija atšķirīgs no citiem. Organizatori aktīvi nodarbināja mūs, semināra dalībniekus, lai mēs varētu gūtu tik nepieciešamo pieredzi – uzzinātu, kas ir līderis un kā par tādu kļūt. Liela iespēja tika dota mums kā jauniešiem diskutēt un izteikt savu viedokli, kurā ieklausīsies un respektēs to. Veicināju sevī pārdomas par Eiropā notiekošiem procesiem un savu lomu tajos. Ieguvu pieredzi, daudz vērtīgas atziņas, attīstīju savas līderības prasmes dažādās aktivitātēs. Pilnveidoju sevi, strādājot grupā un ieklausoties citu viedoklī un idejās, izteicu savas, lai kopīgi varētu izstrādāt dažādu aktivitāšu plānojumus. (Daniela)

														
Irēna Birgersone