Meklējot pareizo atbildi

5.decembrī visu dienu notika starpdisciplinārā stunda 5.c klasē, kuras mērķis bija – veicināt lasītprasmi un matemātikas teksta uzdevumu izpratni. Sasniedzamais rezultāts – prot un spēj izprast teksta uzdevuma saturu, to vizualizēt un atrisināt. Stundas vadīja skolotājas – Digna Gūtmane, Inta Zankovska, Inga Rozalinska, Irēna Birgersone.

Skolēni pēc nejaušības principa (izmantojot WordWall programmu) tika sadalīti pāros. Katrs pāris saņēma darba lapas ar teksta uzdevumiem. Uzdevumi tika atrisināti. Lai izprastu teksta uzdevuma saturu, teksts tika analizēts gramatiski, meklējot teikuma virslocekļus, skaidrojot vārdu nozīmi. Pēc tam tika veidotas prezentācijas par teksta uzdevuma atrisināšanas gaitu. Tas bija izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem.

Skolēnu atziņas:

Esam precīzi sapratuši un izrēķinājuši uzdevumus. Protams, bija vieglāk. Mēs sapratām. Man patika strādāt pārī. Es vēlētos, lai vēl notiek tādas stundas. Man nepatika, ka bija daudz teksta uzdevumi. Es vēlētos būt pārī ar citu.

Irēna Birgersone