Interesanta stunda

3. b klases skolēni ar skolotājas Vivitas Ķezberes palīdzību apguvuši elektrodrošību, bet datorikas stundā skolotājas Ingas Rozalinskas vadībā guvuši priekšstatu par prezentāciju veidošanu. Kur nu vēl labāks veids, kā nodemonstrēt savas zināšanas, kā datorklasē veidot prezentāciju par attiecīgo tēmu?! Nezinu, vai vēl kādreiz skolēniem, pildot pārbaudes darbu, acis tā mirdz, bet šoreiz to nevarēja nepamanīt.

														
Irēna Birgersone

Meklējot pareizo atbildi

5.decembrī visu dienu notika starpdisciplinārā stunda 5.c klasē, kuras mērķis bija – veicināt lasītprasmi un matemātikas teksta uzdevumu izpratni. Sasniedzamais rezultāts – prot un spēj izprast teksta uzdevuma saturu, to vizualizēt un atrisināt. Stundas vadīja skolotājas – Digna Gūtmane, Inta Zankovska, Inga Rozalinska, Irēna Birgersone.

Skolēni pēc nejaušības principa (izmantojot WordWall programmu) tika sadalīti pāros. Katrs pāris saņēma darba lapas ar teksta uzdevumiem. Uzdevumi tika atrisināti. Lai izprastu teksta uzdevuma saturu, teksts tika analizēts gramatiski, meklējot teikuma virslocekļus, skaidrojot vārdu nozīmi. Pēc tam tika veidotas prezentācijas par teksta uzdevuma atrisināšanas gaitu. Tas bija izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem.

Skolēnu atziņas:

Esam precīzi sapratuši un izrēķinājuši uzdevumus. Protams, bija vieglāk. Mēs sapratām. Man patika strādāt pārī. Es vēlētos, lai vēl notiek tādas stundas. Man nepatika, ka bija daudz teksta uzdevumi. Es vēlētos būt pārī ar citu.

														
Irēna Birgersone