Apsveicam

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu kora konkursā Kuldīgā,Brocēnu vidusskola ieguva 1.pakāpes diplomu. Paldies,skolotājai Inārai Bērziņai, koncertmeistares Simonai Sunepai.

														
Irēna Birgersone