Lepojamies ar savējiem

Apsveicam ar iegūtajām godalgotajām vietām: 1.vieta – Demija Burlakova 7.b kl.,   Atzinība – Lelde Ābula 5.a kl., Agrita Andersone 5.b kl.,  Marika Bumbiere 6.b kl. starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-7. klašu grupā. Paldies skolotājām Ļenai Zvaigznei un Mairitai Neilandei.                                               

														
Irēna Birgersone