Apsveicam!

26.martā Brocēnu vidusskolas 1.-4. klašu un 5.-9.klašu kori ieguva 1.pakāpes novērtējumu, paldies skolotājai Inārai Bērziņai, koncertmeistarei Simonai Sunepai!

														
Irēna Birgersone

Lepojamies


Esam lepni ar saviem panākumiem Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā Kurzemes reģionā, šodien Teātra dienas svētkos iegūtas: Augstākā pakāpe- Arnoldam Makam(4.b), Augstākā pakāpe– Annai Zariņai-(10.a), 1. pakāpe- Ksenijai Sanduļakai (8.b), 2.pakāpe Katei Veckungai(3.a). Paldies skolotājām Svetlanai Tarasovai, Ļenai Zvaigznei,Mairitai Neilandei, Dacei Viļumsonei, īpašs paldies Kristīnei Makai.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

           Apsveicam 10.a klases skolnieci Lieni Jamščikovu ar iegūto 3. vietu Saldus novadu apvienības ES Dabaszinību olimpiādes atlases 1.kārtā. Paldies skolotājām Vitai Banzenai, Margitai Skrastiņai, Anetei Miltai.       

														
Irēna Birgersone

Aicinām topošo pirmklasnieku vecākus

														
Irēna Birgersone

Ķīmijas šovs

27. februārī, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, 4.klases skolēniem bija iespēja vērot ķīmijas šovu, kuru vadīja SIA Laboratorium Sciencetheater speciālisti. Skolēni uzzināja par neticamām pārvērtībām no ķīmijas pasaules. Pēc izrādes, nodarbībā uzzinājām par gaisa sastāvu, ēdām sasaldētu kukurūzu, kura tika sasaldēta  -2000C. Paši pagatavojām krāsainas limonādes, sajaucot dažādas vielas. Ar sodas un citronskābes palīdzību uzpūtām balonus. Sajaucot skābes un metāla gabaliņus, ieguvām ūdeņradi, ar kura palīdzību, ņemot palīgā uguni, uzšāvām gaisā plastmasas glāzes. Iepazinām, kas ir šķidrais slāpeklis, ūdeņradis. Iemācījāmies pareizi aizdedzināt sērkociņus. Darbojoties nodarbībā, sapratām, ka ķīmija ir burvju mākslinieku nozare, kura spēj pārvērst ūdeni dažādās limonādēs, sasaldēt to, roka nebaidās no asa naža un karstas uguns.

Sagatavoja:D. Staško, S. Tarasova

														
Irēna Birgersone

Pasaules ūdens diena!

Šogad, tāpat kā katru gadu, visā pasaulē 22. martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā. Latvijā Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada. Šogad Ūdens dienas devīze ir ŪDENI VISIEM! Tas sevī ietver domu, lai ikvienam cilvēkam visā pasaulē būtu pieejams tīrs, gards, droši dzerams ūdens. Tas mums liekas pašsaprotami, tomēr pasaulē ir daudz vietu un ļaužu, kam tā ir milzu problēma – ūdens resursi visiem nav pietiekami. Kā izpētījusi un norāda Pasaules Ūdens Asociācija, uz zemes 2,1 miljards cilvēku nesaņem droši lietojamu dzeramo ūdeni.

Būsim taupīgi ūdens lietošanā!

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam 6.b klases skolnieku Jēkabu Ozolu ar iegūto 2. vietu 6.-7. klašu grupā un 8.a klases skolnieku Klāvu Valteri ar iegūto 2. vietu 8.-9. klašu grupā Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju 2. posma olimpiādē. Paldies skolotājam Gunāram Guntim Baronam.

														
Irēna Birgersone

Žetonu pasniegšana ceremonija

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam 4.a klases skolnieku Rinaldu Lazdu ar iegūto Atzinību starpnovadu sākumskolas matemātikas olimpiādē. Paldies skolotājai Daigai Staško

														
Irēna Birgersone

Iesniegšana 28.martā

														
Irēna Birgersone