Irēna Birgersone

Lepojamies ar savējiem!

12. aprīlī Rīgā  skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 43. konferencē savus darbus aizstāvēja septiņi Brocēnu vidusskolas 11. klases skolēni –  Renāte Vītola, Diāna Karimova, Arnita Norkusa, Annija Žilinska, Renārs Apaļais, Alise Circene, Laura Briede, Samanta Turka. Lepojamies ar viņiem!

RTU dažādās fakultātēs skolēni demonstrēja savas prasmes un iemaņas, stāstot par paveikto pētījumu. Šogad visiem jauna darba forma – plakāts, pie kura arī notika sarunas un diskusijas. Sveicam Anniju Žilinsku ar valstī iegūto  II pakāpi kulturoloģijā! Paldies skolotājām Laurai Miķelsonei, Daigai Barančanei, Margitai Skrastiņai, Intai Zankovskai.

														
Irēna Birgersone