Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
16.04.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
Kompetenču grupu vadītāju sanāksme 14.10
17.04.otrdiena Komunikāciju līnija 5.-12.klasēm 8.30(aktu zāle)
„Veiksmīgas karjeras meistardarbnīca”11.klasei 11.00-14.00(BKC)
Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)
Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)
Pedagoģiskā sēde par skolas attīstības plānu 15.30(aktu zālē)
18.04.trešdiena Tehnoorientēšanās konkurss ceļā uz Latvijas simtgadi
7.-9.klasēm 13.00
19.04.ceturtdiena Info diena „Ceļā uz vidusskolu”9.00-12.00(aktu zāle)
20.04.piektdiena Igaunijas viesu uzņemšana (15.00-24.00)
21.04.sestdiena Talkošana 5.-12.klasēm 9.00-12.00

Irēna Birgersone