Mūsējiem 3.vieta

13.aprīlī Brocēnu vidusskolas pašpārvalde piedalījās Saldus vidusskolas izklaidējošā pasākumā Popielā “Kaut kur redzēts” un ieguva 3. vietu. Pasākumā pavisam piedalījās 17 priekšnesumi, tos vērtēja kompetenta žūrija. Paldies Saldus vidusskolas skolēnu prezidentam Tomam Samsonam, par uzaicinājumu un iespēju piedalīties šajā pasākumu. Tā bija jauna pieredze, jo nav jau noslēpums, ka savās mājās uzstāties vienmēr ir vieglāk!
Paldies, mūsu pašpārvaldes aktīvistiem par uzņēmību un uzdrīkstēšanos, liels paldies 7.klases meitenēm, par līdzi jušanu un atbalstu!
Brocēnu pašpārvaldes konsultante Dita Dubulta.

Irēna Birgersone