Profesiju dienās skolēniem

„Profesiju dienās skolēniem” Dace Preisa no Brocēnu vidusskolas 12. klases iepazīstas ar mikrobiologa profesiju AS „Grindeks”

Nolūkā iepazīstināt dabaszinātnēs sekmīgākos un ieinteresētākos Latvijas skolēnus ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu farmācijas uzņēmumā, šogad jau devīto reizi AS „Grindeks” organizē projektu „Profesiju dienas skolēniem”. Starp 40 projekta dalībniekiem, kuri izvēlēti pēc 144 pieteikumu novērtēšanas, darbu uzņēmumā „Grindeks” iepazina arī Brocēnu vidusskolas 12. klases skolniece Dace Preisa.

Daces projekta pieteikuma vēstule atklāj, ka jaunietei ir īpaši ass prāts un tam viņa ļauj realizēties visos skolā apgūstamajos priekšmetos: „Mācos eksaktā virziena klasē, kur no dabaszinībām apgūstu ķīmiju, bioloģiju, fiziku un ģeogrāfiju. Šajos priekšmetos, tāpat kā visos pārējos, 12. klases pirmajā semestrī guvu teicamas sekmes – tikai 9 un 10, tāpēc arī skolotāji mani motivē piedalīties dažādās olimpiādēs un konkursos. Šogad piedalīšos septiņās olimpiādēs, tai skaitā arī Bioloģijas valsts olimpiādē.” Tieši gatavošanās pēdējai mudināja Daci nopietnāk domāt par jau šī gada rudenī gaidāmajām studijām un turpmāko karjeru, un tāpēc radusies interese iepazīt darba pienākumus „Grindeks” Kvalitātes kontroles laboratorijas mikrobioloģijas grupā.  

Projekta ietvaros 14. februāri Dace pavadīja AS „Grindeks” Mikrobioloģijas grupas laboratorijā kopā ar vecāko mikrobioloģi Svetlanu Ričinu. „Līdz šim biju viesojusies arī betona ražošanas rūpnīcas ķīmijas laboratorijā, bet zāļu ražotnē, protams, secināju, ka kvalitātes un drošības prasības ir nesalīdzināmi augstākas – mani pārsteidza īpaši sterilā vide un augstā atbildība, kas gulstas uz katru darbinieku. Tas vairoja manu pārliecību par „Grindeks” ražoto zāļu augsto kvalitāti, tomēr šodien arī sapratu, ka darbs laboratorijā man būtu par vienmuļu, un, lai gan plānoju studēt farmāciju, sevi redzu profesijā, kur vairāk jātiekas ar cilvēkiem,” pēc dienas „Grindeks” iespaidos dalās Dace. „Grindeks” mikrobioloģe Svetlana Ričina, ar kuras darbu Dace iepazinās, secina: „Dace ir ļoti apzinīga un centīga. Kopā ieguvām vērtīgu atziņu –  viņai nebūtu piemērots rutīnas darbs vienatnē, kas raksturīgs ne vienam vien jaunietim, tāpēc vēlu, lai viņai izdodas atrast savu īsto vietu starp farmācijas nozares plašajām iespējām!”

„Profesiju dienas skolēniem” šogad norisinās no 7. februāra līdz 7. martam. Projekta laikā „Grindeks” piedāvā iepazīt vienpadsmit farmācijas uzņēmumā pārstāvētas profesijas.

Par „Grindeks”
„Grindeks” ir starptautisks, vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Vidējais darbinieku skaits koncernā – apmēram 1000 darbinieku. „Grindeks” sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm turpinās jau daudzus gadus, un 2017. gadā mācību praksi „Grindeks” izgāja 41 students.

Vairāk informācijas par uzņēmumu – www.grindeks.lv

Irēna Birgersone