Žurnālistikas darbu konkurss Latvijas vidusskolēniem

Šodien, 13.februārī, divas Brocēnu vidusskolas komandas – Megija 12.b, Endija 12.b, Viesturs 10.a, Edvards 10.a  un otrā komanda – Zita 10.a, Samanta 10.a, Arnita 10.a, Annija 10.a, kopā ar komandu konsultantēm, sk. M.Ulmani un M.Neilandi, devās uz Tukumu, kur norisinājās pirmā daļa portāla “Pilna doma” veidotajam žurnālistikas darbu konkursam Latvijas vidusskolēniem. Katra komanda pieteica dalību šajā konkurā, veidojot plānotā žurnālistikas darba ideju ar tēmas izvēli un pamatojumu. Šajā tikšanās reizē skolēnu komandas prezentēja un ar mentores Montas Jakovelas, kura ir TV3 Latvija Ziņu dienesta žurnāliste, palīdzību attīstīja darbu idejas. Apņēmīgākās komandas ar pārliecināšāko ideju iegūst tiesības uz mentora atbalstu arī visā turpmākajā darba tapšanas laikā. Šo lielisko iespēju ieguva tikai 3 komandas. Lepojamies ar mūsu skolas komandu (Megiju, Endiju, Viesturu, Edvardu, Danu), kuri bija vieni no tiem, kas ieguva šādu iespēju. Komanda pārstāv skolas avīzi “Poga”, un plānotā audiovizuālā sižeta tēmas aktuālais jautājums ir “Kādēļ netiek atjaunota Brocēnu brīvdabas estrāde, ja…?”

														
Marika Ulmane