Apsveicam olimpiāžu uzvarētājus

Attēlu rezultāti vaicājumam “apsveicam gif” Apsveicam ar ar iegūtajām godalgotajām vietām starpnovadu matemātikas olimpiādē pamatskolu klašu grupā:
1.vieta Līzai Elizabetei Jakušenkovai7.b klase,
2.vieta DemijaiBurlakovai6.b klase,
3.vieta Rūtai Almai Vicinskai7.a klase, 
Atzinība Miķelim Topecam5.b klase.
Skolotājas – Maija Golubeva, Oksana Visocka, Vineta  Mielava,  Digna Virkstene

Starpnovadu ķīmijas olimpiādē :

1.vieta Samantai Turkai10.a klase,
3.vieta Dacei Preisai12.b klase,
Elizabetei Vasiļevskai – 11.a klase,
Unai Līcei– 9.a klase,
Atzinība Jeļenai Sušinskai12.b klase,
Kristiānai Švažai – 12.b klase,
Laurai Briedei – 10.a klase,
Lienei Jamščikovai- 9.b klase.

Skolotāja Vita Banzena.

														
Irēna Birgersone

Leļļu teātris

Šodien, 26.februārī, pie mums ciemos Leļļu teātris ar izrādi “Notikumi virtuvē”.

Skatītājos 1.-3.klašu skolēni.

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļa

														
Irēna Birgersone