Lepojamies!

 

Lepojamies ar starpnovadu ZPD lasījumu laureātiem:

1.pakāpe – Danai Gakutei 11.a kl.,Elizabetei Vasiļevskai 11.a kl.

2.pakāpe – Ansim Grišānam 11.a kl.,Mārtiņam Grundmanim 11.a kl.

Pateicība – Rihardam Jēkabam Dzenim

Paldies skolotājiem – Margitai Skrastiņai, Ingai Rozalinskai, Anetei Miltai

 

														
Irēna Birgersone