Tikšanās ar Latvijas Valsts mežu pārstāvi

Šā gada 2. februārī Brocēnu vidusskolā 8.b un 8. c klasēm notika tikšanās ar Latvijas Valsts mežu pārstāvi. Tikšanās laikā audzēkņiem notika teorētiska lekcija, kuras laikā varēja iepazīties ar meža darbinieku darba specifiku, mācību iestādēm, kur var apgūt ar mežu saistītās profesijas, kā arī ar situāciju Latvijas Valsts mežos. Lekcijas noslēgumā zēniem bija iespēja būvēt tiltu no gatava rasējuma, pēc tam pašiem pārejot pāri, lai pārliecinātos, ka tilts gatavots pareizi.Pēc teorētiskās lekcijas bija nodarbības laukā, kur bija 6 stacijas. Vienā stacijā bija jāizmēra koka augstums, izmantojot soļa metodi, otrā stacijā bija jānosaka, kuros iepakojuma materiālos ir izmantota koksnes materiāls, trešajā stacijā bija jānosaka kukaiņu vai zīdītāju bojājumus kokiem, ceturtajā stacijā pēc koku stumbru paraugiem bija jāatpazīst koku sugu piederību, piektajā stacijā bija jānosaka, cik liela stumbra daļa atbilst 500 g, bet sestajā – bija jānosaka koka vecums, skaitot gadskārtas. Tāpat bija jāraksturo koku augšanas apstākļus.
Skolēni mācījās un strādāja ar lielu interesi.
Skolotāja M.Skrastiņa

 

 

Irēna Birgersone