Projekts EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks)

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Saldus rajona attīstības biedrības projektu „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrību “Laukiem un Jūrai” Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas partnerību, biedrību “Darīsim paši” un ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. Projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību.

Es, Vita Banzena, tiku uzaicināta būt par vadītāju Saldus – Brocēnu apvienībai.

2020. gada 26. septembrī jau 7. reizi sestdienā 50 talantīgākie jaunieši ar projekta “EZIS” atbalstu Brocēnu vidusskolā ar interesi mācījās ķīmiju, eksperimentēja, spridzināja, pētīja dažādu jonu krāsas. Sevišķi aizraujošas bija nodarbības “No atomiem līdz zvaigznēm”, “Zvaigžņu spektri”, “Atomu jonizācija un liesmas krāsa”. Jaunieši bija no Saldus, Brocēnu, Skrundas, Kuldīgas, Alsungas, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, Dobeles, Tērvetes un Auces novadu vidusskolām. Jaunieši aizrautīgi strādāja no 10.00-16.00. No Brocēnu vidusskolas nodarbībās piedalījās 9. klases skolēni Aleksandrs Fadeičevs, Arvis Miezis, Demija Burlakova, Roberta Laurinoviča, Marta Rancāne un 11. klases Diāna Lasmane un Mareks Lazda.

Brocēnu vidusskolas ķīmijas skolotāja Vita Banzena

														
Irēna Birgersone

Vecāku sanāksmes ZOOM režīmā:

1.-4.klašu skolēnu vecākiem – 1.oktobrī  plkst.18.00

5.-12.klašu vecākiem – 1.oktobrī plkst.19.00

Pieslēgšanās saite ZOOM tiks nosūtīta vecākiem e-klasē.

Iepazīstināsim ar šī mācību gada mērķi un uzdevumiem, skaidrosim  izmaiņas vērtēšanas kārtībā un kavējumu uzskaitē.

														
Irēna Birgersone

Tavējais, manējais =mūsējais Māris Čaklais

Romantiskā gaisotnē Māra vārdadienā skanēja Māra Čaklā dzejas vārsmas un dziesmas. Daudziem tas bija pārsteigums, jauna pieredze par to, cik maz mēs zinām par mūsu novadnieku un Saldus novada Goda pilsoni, dzejnieku un publicistu Māri Čaklo. 11.klases skolēni runāja pašu izvēlētas dzejas rindas, kopā ar skolas direktoru Egonu Valteru dziedāja dziesmas ar Māra Čaklā vārdiem. Paldies sk.Intai Zankovskai, Simonai Šreitmanei, skolas direktoram un 11.a klases skolēniem par sirsnīgo pasākumu.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

10.klašu iesvētību nedēļa ‘Esi mūsējais” ir finišā!

Šogad citādā formātā-radoši, jaudīgi un drosmīgi. Paldies 11.a klasei!

														
Irēna Birgersone

Dzejas dienas kafejnīca

16.septembrī, piparmētru tējas un ābolmaizes smaržā ietinies, atnācis viens no Dzejas dienu pasākumiem, šoreiz skolotājiem-Dzejas dienas kafejnīca.
Šo dienu raksturojošās izjūtas-cieņpilnā attieksme pret dzeju, trauslā robeža starp jā un nē, atmiņas, mīļums, smiekli un dvēseles stāvoklis. Ģitāras smalkajām stīgām skanot, skolotāja Digna ar savu neparasto balsi dziedāja ne tikai Čaka un pašas sacerētās dziesmas, bet arī krievu romances. Paldies visiem, kas atnāca. Tiksimies vēl! Mairita un Ļena.

														
Irēna Birgersone

Vēl līdz 30.septembrim Saldus Kapelleru namā ir skatāma mūsu vizuālās mākslas skolotājas Aivas Šteinas darbu izstāde “Piecas darbdienas un divas brīvdienas”

														
Irēna Birgersone

Olimpiskā vingrošana

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

11.septembrī Saldus stadionā norisinājās futbola sacensības starp skolām, kur mūsējie izcīnīja 1. vietu!

Komandā spēlēja: Roberts Meija, Dans Tepļenkovs, Rainers Krasovskis, Rihards Ķepsnis, Toms Patriks Lūsēns, Aleksandrs Fadeičevs, Mareks Barons, Roberts Zvaigzne, Leons Fadeikins!Paldies komandai par skolas goda aizstāvēšanu!

														
Irēna Birgersone