Koncerts Ģimenes dienai

Brocēnu vidusskola ielūdz uz Ģimenes dienai veltītu koncertu.

														
Irēna Birgersone

Intervija ar sk.I.Lasmani

Kāds Tu esi, skolotāj?🧐 Studijā “Iedvesma” angļu valodas skolotāja Inese Lasmane🌞🌼👨‍👩‍👦‍👦

														
Irēna Birgersone

Intervija ar sk. V.Gedolu

Kāds Tu esi, skolotāj?🧐 Studijā “Iedvesma” angļu valodas skolotāja Veronika Gedola.✈🌍🏝🌞

														
Irēna Birgersone

EKSAKTO ZINĀTŅU INŽENIERA SPĒKS (EZIS) 2022

2022. gada februārī, martā, aprīlī platformā Google Clasroom notika “Jauno zinātnieku skolas” nodarbības, lai jauniešiem radītu interesi par inženierzinātnēm. Es, Vita Banzena, tiku uzaicināta būt par vadītāju Saldus – Brocēnu apvienībai. Vietu skaits katrai skolai ierobežots, no Brocēnu vidusskolas piedāvāju piedalīties 12.a Marekam Lazdam, 11.a Sanijai Burlakovai, 8. a Markusam Beinarovičam un 8.b Lienei Gūtmanei un Agritai Andersonei.

50 jaunieši (8. līdz 12. klase) no Saldus, Brocēnu, Skrundas, Kuldīgas, Alsungas, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, Dobeles, Tērvetes un Auces novadu vidusskolām svētdienās apguva dabaszinību brīnumus. No 10.00 – 16.00 25 skolēni no pamatskolu grupas un 25 skolēni no vidusskolām, un viņu skolotāji pirms nodarbībām bija noskatījušies speciāli šīm tikšanās reizēm sagatavotus video sižetus.  Pamatskolu skolēni –  par siltumkustību un vielu izplešanos, par ķīmisko reakcijas vienādojumu pierakstu, indikatoriem ķīmijā un sadzīvē, bet vidusskolēni –  par fāžu pāreju, par to, kā izprast jonu apmaiņas reakcijas, hidrolīzi, liesmas krāsu, katjonu un anjonu pierādīšanas reakcijas kā arī citas interesantas, noderīgas tēmas. Nodarbību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas jaunieši pielietoja praktiski, izmantojot Mārtiņa Gulbja sagatavotos mācību komplektus, lai katrs savās mājās Mārtiņa vadībā patstāvīgi veiktu eksperimentus un pierakstītu ķīmiskās formulas un vienādojumus. To, ka jauniešiem tas bija aizraujoši, liecina viņu atsauksmes tērzētāvā:

Man ļoti patika pašai visu izmēģināt. Bija interesanti redzēt gan kā vielas izskatās uz papīra (formula), gan īstajā dzīvē. Lielākā daļa no šodien apgūtā (abās stundās) bija kaut kas jauns, kas ir ļoti jauki. Tiešām skatījos, klausījos un mēģināju ar lielu interesi.

Man likās ļoti interesanti veikt visus eksperimentus, un es sapratu, kā siltums izplešas.

Bija interesanti redzēt, kā no aukstas pudeles, uzliekot virsū monētu, tā mazliet paceļas.

Redzēju lieliskas reakcijas, un arī mazais brālis, kuram ir milzīga interese par ķīmiskajām reakcijām, stāvēja blakus un ar interesi vēroja.

Tas gan nav tāpat, kā bija pirmajās nodarbībās (klātienē), taču man ļoti patika, un ir liels prieks, ka šīs nodarbības ir atgriezušās!

Man patika, ka guvu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī redzēju, kā tas izpaužas praktiski. Šādi uzreiz šķiet daudz interesantāk mācīties.

Projektā tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes (2019-2022)

1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona.

2. “Jauno zinātnieku skola” reģionā.

3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts. Integrētais komplekts tiks ieviests visu piecu sadarbības partneru kādā no skolām.

4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”.

5. Projekta laikā pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem, lai parādītu plašo inženierzinātņu spektru. Projektam izstrādāts logo atpazīstamības veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes plānotas līdz 2022. gada augustam.

Brocēnu vsk. ķīmijas skolotāja V. Banzena

														
Irēna Birgersone

VITAMĪNU MARATONS Brocēnu vidusskolā!

21.aprīļa pēcpusdienā skolas terase piebira ar ņipriem un zinātkāriem 1.-4. klases skolēniem. Un kā jūs domājat – ko viņi sastapa? Zaķi Jēci ar sāpošu vēderu!  Viņš bija ēdis pārāk daudz neveselīgu pārtiku! Iedomājieties, izēdis divas pakas čipsus un tad vēl kolu daudz, daudz dzēris! Zemene (kas bija nedaudz līdzīga skolotājai Vivitai) steidza zaķim Jēcim palīgā, un vaicāja padomu arī bērniem. Tomēr Jēcis brēca tik skaļi, ka neiztika bez skolas medmāsas Lienītes palīdzības.

Tad nu bija pavisam skaidrs, ka visiem būtu noderīgi papildināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Bērni devās apmeklēt 9 stacijas un katrā no tām viņus sagaidīja interesanti uzdevumi un praktiskas darbības. Stacijā „Svešinieks dārzā” bija jāatpazīst dažādi augļi, dārzeņi, garšvielas un jāsadala grupās – Latvijā augušie un „ārzemnieki”. Ar dažiem dārzeņiem bērni iepazinās pirmo reizi.

Stacijā „Veselība pļavā un mežā” bija iespēja nobaudīt zāļu tējas, atpazīt tās un noskaidrot kā šīs tējas mums palīdz. Tagad ir skaidrs, ka pazīstot un pareizi lietojot, ārstniecības augi var būt ļoti noderīgi. Bet vai dabā ir arī kaut kas tāds no kā būtu jāuzmanās? Ir gan! Un ne tikai indīgas sēnes, čūskas un ērces. To bērni noskaidroja stacijā „Uzmanies! Indīgs!”.

Un kur tad vēl „Smaržu laboratorija”, kas atgādināja cik svarīga ir katra sajūta, katra maņa, lai mēs atpazītu un baudītu veselīgas lietas. Iespēja izpaust savu radošumu un uzrakstīt „veselīgu” dzejoli. Iemācīties kā rīkoties ekstremālās situācijās – piemēram, ja esi apmaldījies mežā.

Kurpītes glīti sarindotas malā un skan skaļi izsaucieni – tātad esam pie „Sajūtu takas”. Kartona kastēs dažādi dabas materiāli – čiekuri, smiltis, koku mizas…., iekāpjot tajās ir tik laba pēdu masāža! Un arī jaunas zināšanas iegūtas.

Skolotājai Agatei ir skaidrs, ka veselība un kustīgs dzīvesveids nav atdalāmi jēdzieni. Pie viņa skolēniem bija iespēja izkustēties, trenēt līdzsvara izjūtu, sadarboties komandā. Jautri un interesanti.

Pārsteigumu pilna, interesanta un informācijas bagāta bija visa šī Vitamīnu maratona pēcpusdiena. Bērni aktīvi darbojās, izzināja un dalījās ar savām zināšanām, tādēļ noslēgumā katrai klasei kaut kas veselīgs. Kas tas ir? Nu, protams, augļi!

Paldies skolotājām – staciju vadītājām par radošu darbu un veiksmīgu iejušanos dzīvnieku tēlos. Paldies Vivitai Ķezberei par pasākuma organizēšanu. Paldies Daigai Staško,  Vinetai Pekai, Evai Rabovičai, Svetlanai Tarasovai, Ingai Zambergai, Evitai Bisterei, Inesei Lasmanei, Zaigai Serebrjakovai, Dacei Nīmanei, Mairai Vīksnai, Agatei Lejai, skolas medmāsai Lienītei Jekovickai, un lieliskajam zaķim Jēcim – Ditai Dubultai.

Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros

Biedrības “Kamols” koordinatore Arta Zepa

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Sveicam Danielu Šarkovski (7.b) ar 1.vietu,

Undīni Priedi (7.a) ar 2.vietu,

Elizabeti Zabarovsku (7.b) ar 3.vietu.

Paldies par piedalīšanos Mārai Miltai ( 7.b) un Esterei Zariņai (7.b)

Saldus novada ģeogrāfijas olimpiādē. Paldies skolotājai Daigai Barančanei.

														
Irēna Birgersone

Intervija ar A.Miltu

Kāds Tu esi, skolotāj?🧐 Studijā “Iedvesma” direktora vietniece izglītības jomā un fizikas skolotāja Anete Milta🚗🌍🌞🎤

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Iepazīsti.Izzini.Piedzīvo.

27.aprīlī plkst.13.00 Info diena topošajiem desmitajiem.👌🎈🤩 Gaidām Tevi Manā skolā Brocēnos ar prieku sirdī un ar smaidu sejā.😊

														
Irēna Birgersone

Izklausies redzēts jau pavisam drīz!

Pievienojies arī Tu! Būs karsti! 🔥🔥🔥

✅ Kas? Izklausies redzēts
✅ Kad? 29. aprīlī
✅ Cikos? 17:00
✅ Kur? Brocēnu vidusskolas aktu zālē

														
Irēna Birgersone