Uz 1.klasi

Dokumentus var iesniegt:

ELEKTRONISKI (vecākiem, kuriem ir e-paraksts). Iesniegums var lejuplādēt šeit: https://www.brocenuvsk.lv/macibas/uznemsanas-noteikumi/ Aizpildītu/parakstītu iesniegumu sūtiet uz skolas e-pastu: broceni.skola@broceni.lv

KLĀTIENĒ pie skolas sekretāres, katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00, iepriekš vienojoties par ierašanās laiku, zvanot 63865605. Piesakot bērnus skolā klātienē, līdzi nepieciešams ņemt bērna dzimšanas apliecību. Apmeklējot skolu sejas masku lietošana un roku dezinficēšana ir obligāta!

														
Irēna Birgersone

Iedvesmas pēcpusdiena. Personība. Personībai.

Uzasini zāģi!🧷 Padomā par sevi. Atjauno savu veselību, prātu un garu.👍

														
Irēna Birgersone

Kāds Tu esi, Skolotāj….?🤷‍♀️

Jau drīzumā, mūsu ekrānos intervija- Skolotājs. Cilvēks. Personība.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Aicinām vecākus jau tagad atbalstīt sava bērna karjeras izvēli!

														
Irēna Birgersone

Muzikāla izrāde “Īkstīte”

5.martā 1.-4.klašu skolēniem bija lieliska iespēja programmas Latvijas skolas somas ietvaros, digitāli noskatīties muzikālu izrādi “Īkstīte”, tā sniedza iespēju papildināt zināšanas par literārām pasakām. Šobrīd 4. klases skolēni lasa dažādu autoru darbus- gan A. Saksi, gan I. Ziedoni, gan H. K. Andersenu.  Pasakas “Īkstīte”  muzikālais aranžējumus ļāva sasaistīt izlasīto pasaku ar muzikālo uzvedumu. Skolēniem bija dažāds redzējums. Bija skolēni, kuriem patika un pievērsa lielāku uzmanību arī tērpu izskatam- sasaistīja pat ar šova “Balss maskā” tērpiem.  Dažas no skolēnu atbildēm:

  • 👍Pārsteidza, ka krupja kungs gribēja Īkstīti piespiest apprecēties.
  • 👍Patika, kā Īkstīte izdejoja no zieda.
  • 👍Es uzzināju, ka pasakas var pārvērst dziesmās.
  • 👍Pārsteidza, ka izrādē bija gan mazi bērni, gan pieaugušie.
  • 👍Patika, ka bija viss- balets, teicējs, dziesmas.

Bija arī skolēni, kurus nesaistīja muzikālais sniegums, bet atzina, ka patika tēli, pārsteidza Krupja kunga loma. Mani kā skolotāju iepriecināja viena skolēna atbilde, ka pasakas galvenā doma ir par to, ka draugus var atrast jebkur! Paldies programmas iespēju!

4.b klases audzinātāja V. Ķezbere

														
Irēna Birgersone

“GRINDEKS” PRĀTA TURNĪRS – KONKURSS

Grindeks konkurss tika rīkots, lai veicinātu Latvijas vidusskolēnu interesi un erudīciju ķīmijas, farmācijas un medicīnas jomās. Pasākumā varēja piedalīties jebkuras Latvijas vidusskolas skolēni no 10. – 12. klasei. Pasākums tika rīkots 3 (trīs) kārtās. Pirmā kārta norisinājās 2021. gada 1. martā tiešsaistes platformā, otrā kārta pusfināls 5. martā un 11. martā fināls.

Pirmajā spēles dienā 1. martā tika izspēlēti 70 jautājumi, 10 kārtās par tēmām – ķīmija, farmācija un medicīna, kā arī mode, ekonomika, vēsture, literatūra, matemātika, pat kulinārija, mūzika.  Pusfinālā tika 100 (simts) komandas, kas ieguvušas visvairāk punktus. Brocēnu vidusskolas komanda “BURBULĪŠI”: Lasmane Diāna, Lazda Mareks, Pavārs Rainers, Lasmane Daniela, Zakevics Klāvs ierindojās augstajā 28. vietā un iekļuva pusfinālā.

5. martā norisinājās pusfināls. Mūsējie no 100 komandām palika 45. 11. martā finālā tikās 51(piecdesmit viena) komanda ar lielāko punktu skaitu, mūsējie ierindojās 29. vietā, kas ir labs rezultāts, ņemot vērā, ka sacentās jaunieši no visas Latvijas, arī no elitārām ģimnāzijām.

Prieks par Brocēnu vidusskolas jauniešiem, kas grib un spēj parādīt savas daudzpusīgās zināšanas un intereses!!

Ķīmijas skolotāja Vita Banzena

														
Irēna Birgersone

Skolēnu brīvlaikā skolotāji turpina mācīties un sevi pilnveidot!

														
Irēna Birgersone

Atzīmējot Tukuma muzeja astoņdesmit piekto gadskārtu, muzejs izdevis grāmatu ”Pasakas par putniem”. Tajā apkopotas skolotāja un pasaku vācēja Anša Lerha-Puškaiša septiņas paša sarakstītās pasakas, kas drīzāk gan līdzinās fabulām. Līdz ar jaunajā izdevumā apkopotajiem dažādu jomu ekspertu komentāriem pasaku grāmata ļauj ieskatīties arī literatūras vēsturē un iepazīt 19. gadsimta ikdienu Zemgales lauku sētā.

Piezīmes jeb skaidrojumus  par pasaku valodu apkopojusi mūsu latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.a klases audzinātāja Mairita Neilande. Mairita ir skolotāja, kurai patīk veidot stundas, kurās skolēniem ir iespēja plānot, sadarboties, jautāt, diskutēt, reflektēt un vienmēr iemācīties ko jaunu.

Esam lepni un gandarīti par mūsu kolēģes ieguldījumu grāmatas tapšanā!

														
Irēna Birgersone

Aicinām!

Dokumentus var iesniegt:  ELEKTRONISKI (vecākiem, kuriem ir e-paraksts). 

   Aizpildītu/parakstītu iesniegumu sūtiet uz skolas e-pastu: broceni.skola@broceni.lv

KLĀTIENĒ pie skolas sekretāres, katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00, iepriekš vienojoties par ierašanās laiku, zvanot 63865605.  Piesakot bērnus skolā klātienē, līdzi nepieciešams ņemt bērna dzimšanas apliecību.

Apmeklējot skolu sejas masku lietošana un roku dezinficēšana ir obligāta!

														
Irēna Birgersone