Lepojamies ar mūsu skolas absolventi Danu Gakuti

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam 8.a kl.skolēnu Kristiānu Priedīti ar iegūto 3.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē 8.kl.grupā un Kristeru Bužoku ar iegūto 3.vietu 9.klašu grupā. Paldies skolotājai N.Ivanovai.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Iespēja kļūt līderim

Brocēnu vidusskola ir iesaistījusies Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” pilotprojektā par jauniešu nākotnes līderības Latvijā un Eiropā jautājumiem, kas tiek īstenots pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas.

22.-23.novembrī  Jūrmalā notika projekta vadītāju, pedagogu un 30 jauniešu tikšanās un mācības, lai izstrādātu pilotprojekta aktivitāšu plānojumu. Tie ir tādi nopietni pasākumi kā jauniešu domnīcas dažādos Latvijas reģionos par Latvijā un Eiropā aktuālajiem jautājumiem, pilotprojekta oficiālā atklāšanas konference un jauniešu vasaras nometne 2020.gada vasarā. Brocēnu vidusskolu pārstāvēja Daniela Lasmane, Leandra Spriesle, Laura Briede un Renārs Apaļais, kā arī skolotājas Daiga Barančane un Laura Miķelsone. Tikšanās laikā mācības notika gan klausoties lektoru teiktajā, gan caur spēlēm un sarunām. Gaisotne bija draudzīga, atbalstoša un iedrošinoša, tas bija būtiski, jo izteikt viedokļus par dažādām aktuālām tēmām nācās ikvienam. Neformālās izglītības aktivitāte bija jāsagatavo arī katrai dalībskolas komandai. Šobrīd priekšā nopietns un atbildīgs darbs – jāsagatavo jauniešu domnīca par tēmu „Starptautiskā drošība”. Mūsu jauniešu domas par semināru:

Ieguvu jaunus draugus, pieredzi, protams, jaunas, vērtīgas un noderīgas  zināšanas, uzlaboju komunikācijas prasmes. Ļoti patika semināra vadītāji (atsaucīgi, zinoši, saprotoši, ar humoru), nodarbības, aktivitātes, mācības, vēl patika semināra norises vieta – Jūrmalas SPA hotel. Paši dalībnieki arī bija ļoti draudzīgi un atsaucīgi, prata izteikt gan savu viedokli, gan ieklausīties citos, respektēt un cienīt.( Leandra)

Sapratu, kādam ir jābūt līderim un to, ka līderim nav jāuzņemas visi pienākumi, bet ir arī daļa no tiem jāuztic citiem. Lai kļūtu par spēcīgu līderi man vēl daudz jāmācās.( Renārs)

Pa šīm abām dienām atklāju dažādas personības šķautnes gan sevī, gan citos. Seminārā pārliecinājos, cik svarīgi ir sākt ar sevi un tad paskatīties uz kopējo skatu no augšas. Ļoti patika projekta organizētāju un vadītāju pieeja un nostāja. Seminārs bija organizēts tā, lai visi justos droši un mājīgi vidē, kurā atrodas. Semināra laikā ieguvu jaunas zināšanas par pasākumu plānošanu un to realizēšanu, uzlaboju komunikācijas prasmes kā arī paplašināju redzesloku un paskatījos uz lietām no citas puses. (Laura)

Manuprāt, šis seminārs bija atšķirīgs no citiem. Organizatori aktīvi nodarbināja mūs, semināra dalībniekus, lai mēs varētu gūtu tik nepieciešamo pieredzi – uzzinātu, kas ir līderis un kā par tādu kļūt. Liela iespēja tika dota mums kā jauniešiem diskutēt un izteikt savu viedokli, kurā ieklausīsies un respektēs to. Veicināju sevī pārdomas par Eiropā notiekošiem procesiem un savu lomu tajos. Ieguvu pieredzi, daudz vērtīgas atziņas, attīstīju savas līderības prasmes dažādās aktivitātēs. Pilnveidoju sevi, strādājot grupā un ieklausoties citu viedoklī un idejās, izteicu savas, lai kopīgi varētu izstrādāt dažādu aktivitāšu plānojumus. (Daniela)

														
Irēna Birgersone

“Jauno ķīmiķu skola”

Pulciņš “Jauno ķīmiķu skola” ir interesants, radošs un daudzveidīgs. Tajā mēs iegūstam zināšanas ne tikai no skolas mācību stundām, bet arī ārpus tām. Mēs pulciņa laikā spridzinām balonus, iegūstam nogulsnes, kuras filtrējam, žāvējam, sveram, salīdzinām. Veicam dažādus laboratorijas darbus, ar tiem papildinām savas zināšanas un prasmes darboties laboratorijas darbos. Šo visu mēs veicam ar interesi, jo tas ir kaut kas jauns un savādāks nekā mācību stundās. Uz pulciņu mēs nākam ar prieku, jo tas ir tas, kas mūs aizrauj un interesē. Pulciņu apmeklējam tikai divus mēnešus, vēl mums priekšā ir daudz interesanta visa mācību gada garumā. Paldies skolotājai Vitai Banzenai.

Sanija Burlakova, Ksenija Sanduļaka

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Tevi nedrīkst pārdot!

Cilvēka tirdzniecības upuris? Cilvēka tirdzniecības novēršana?

Šodien 26. novembrī Latvijas skolas somu papildinājām ar 101. gada filmu „Oļegs”. Režisors Juris Kursietis to uzskata par nākotnes kino, kas sabiedrību darīs labāku. Pēc filmas analizējām, diskutējām kopā ar ekspertiem no Valts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes KPB Prevencijas grupas vecāko inspektori Vitu Vīlisteri un inspektoru Gintu Briķi.

Brocēnu vsk. LSS koordinatore: Dita Dubulta

														
Irēna Birgersone

Teātra pulciņa izrāde

Vai tu gribētu būt skolotājs? Un kāds tu būtu: prasīgs, pielaidīgs, vai vienmēr aizņemts? Un ko tik skolēns neizdomās, lai attaisnotu savu slinkumu?  6.a klases teātra pulciņa dalībnieki Frīdenfeldes lugā “Absurds dancis ap mājas darbiem” ar humoru ļāva paskatīties pašiem uz sevi it kā no malas. sk. Inga Zamberga

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam 12.a klases skolēnu Viesturu Arāju ar iegūto 3.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē.Paldies skolotājai Inesei Eglei.

														
Irēna Birgersone

TIKAI RĪGA, TIKAI DINAMO!

Vai atpazīsti šo saukli? 3. b un 3.c klase to sauca no sirds 14. novembrī, kad apmeklēja hokeja spēli Arēna Rīga. Skolēni bija čakli darbojušies Labo darbu nedēļā, kas tiek organizēta katru gadu oktobra mēnesī. Pirms hokeja spēles iepazināmies ar Dabas muzeju un tā aizraujošajiem eksponātiem. Vai zināji, ka lielākā vabole ir 17 cm gara? Mums bija iespēja izbaudīt stipras zemestrīces vibrācijas, atbildot uz jautājumiem par zemestrīcēm.

Braucienā līdzi devās mūsu kvēlākie atbalstītāji – vecāki. Paldies par kopā būšanu! Lai labie darbi vairāk top un patīkamas balvas, priecē ikvienu! sk.V.Grīnberga

														
Irēna Birgersone