Irēna Birgersone

Konkurss/izstāde

														
Irēna Birgersone

Mērķē attīstībā Brocēnu vidusskolā!

Jau divas nedēļas 11. klase, apgūstot tēmu par pilsonisko līdzdalību, aktīvi iesaistās LAPAS informatīvajā kampaņā  par ilgtspējīgas attīstības mērķu aktivizēšanu “Mērķē attīstībā!”. Skolā darbojas pašu izveidotās darba grupās pēc noteikta soļu  plāna. 1. solis – ieraugi savā novadā esošās problēmas vai vajadzības, 2. solis – kopīgās darbnīcās ar uzaicinātiem speciālistiem atrod risinājumu, 3. solis – realizē ideju vai arī piedāvā priekšlikumus politiķiem. Mūsu skolēni izvēlējās izveidot skolas vestibilā ziņojumu stabu, ierīkot skolēnu atpūtas zonās spēļu, grāmatu un preses stūrīti, noorganizēt labdarības akciju Brocēnu pilsētas maznodrošinātajiem senjoriem, iepriecināt mediķus un policistus, Ziemassvētku laikā pateikt paldies pārdevējiem, savākt nepieciešamās lietas dzīvnieku patversmei “Ulubele”, ar Brocēnu pilsētas atbalstu izvietot pilsētas teritorijā atkritumu tvertnes suņu ekskrementu savākšanai un iesaistīt māju iedzīvotājus pagalmu bedrīšu aizbēršanā. Paldies par palīdzību darbnīcu norisē sakām I. Tomanovičai – Baronei, N. Balodei, D. Dubultai un A. Zepai. Kopā mums izdevās pievērst uzmanību  1.,3.,4.,10. un 11. ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

														
Irēna Birgersone

Sveiciens svētkos!

Brīvība. Neatkarība. Zilo ezeru zeme. Rupjmaize. Medus. Dziesmu un deju svētki. Raimonds Pauls. Imants Ziedonis.Saule. Pērkons. Daugava. Lāčplēsis. Māra Zālīte.Tautas tradīcijas. Arhitektūra. Māksla.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Angļu valodas valsts 51.olimpiādes 2.posma
(Saldus novada) godalgoto vietu ieguvēji:

10.klase Kristiāns Priedītis – 2.vieta;

11.klase Kristers Buls – 2.vieta; Līza Elizabete Jakušenkova – Atzinība;

12.klase Pēteris Kramēns – 1.vieta; Diāna Lasmane – 2.vieta.

Paldies skolotājām Veronikai Gedolai un Inesei Eglei!

														
Irēna Birgersone

No 15.novembra

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Ieskaties

														
Irēna Birgersone

Eiropas Jaunatnes dienā Strasbūrā

Pateicoties Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes aicinājumam, man bija iespēja piedalīties Eiropas Jaunatnes dienu (European Youth Event EYE2021) norisēs Strasbūrā 8.-9.oktobrī. Eiropas Parlamentā un jauniešu pilsētiņā uz pasākumu sapulcējas tūkstošiem jauniešu no visas Eiropas Savienības. Mums, Latvijas jauniešiem, bija lieliska iespēja diskutēt par aktuālajiem Eiropas dienaskārtības jautājumiem, lai veidotu savu personīgo priekšstatu, dalītos idejās par Eiropas nākotni un iedvesmotu citam citu. Galvenās pasākumu tēmas bija koncentrētas uz klimata pārmaiņām, zaļo kursu, demokrātiju, COVID-19 krīzes seku mazināšanu, cilvēktiesībām, pašizaugsmi un sociālo nevienlīdzību. Būtiski, ka šajās diskusijās piedalās ne tikai vienaudži, bet arī dažādu Eiropas institūciju, domnīcu, nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvji, eksperti, aktīvisti, ietekmes veidotāji un lēmumu pieņēmēji. Eiropas Jauniešu dienas bija labs impulss, lai arī Latvijas jaunietis aktīvi iesaistītos, paustu savu viedokli un tiktu sadzirdēts ne vien Latvijas, bet arī visas Eiropas Savienības pilsoniskajā dzīvē.

Liels paldies skolotājām Laurai Miķelsonei un Daigai Barančanei par iedrošināšanu un motivēšanu visa ilggadējā Daces Melbārdes iniciētā projekta “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” garumā!

Brocēnu vidusskolas 12. klases skolniece Daniela Lasmane

														
Irēna Birgersone