Globālās izglītības diena

23.novembrī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisinājās Globālās izglītības dienai veltītie pasākumi. Brocēnu vidusskolu tajos pārstāvēja skolotājas Laura Miķelsone un Daiga Barančane, kuras dalījās savā pieredzē Pasaules lielākās mācību stundas Latvijā ideju tirgū. Tirdziņa laikā bija iespēja iepazīties ar citu dalībskolu padarīto globālo tēmu iekļaušanā izglītībā. Lieliskas atsauksmes par savu stundu saņēma Laura Miķelsone, iepazīstinot citus ar aktīvās darbības projektu “Pilsonis”.
Saistošas bija arī paneļdiskusijas par tēmām – “Kāpēc izvēlos līdzdalību?”, “Manas līdzdalības iespējas skolā, valstī, globālajā pasaulē”. Varējām gūt ieskatu par globālās kompetences pētījumu gaitu OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA) projektā. Liela vērtība šādos pasākumos ir savstarpējās sarunas par aktualitātēm skolu dzīvē un darbību dažādos projektos.
DaigaBarančane

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
26.11.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme
27.11.otrdiena 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme (112.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
15.05 Komunikāciju līnija 5.-12.klasēm(aktu zāle)
28.11.trešdiena 8.30- 9.30 Iniciatīva Latvijas skolas soma ASPIRED- „Spīdīgais mošķis”, Brocēnu novada 2.klasēm (BKC)
10.00-11.00 Iniciatīva Latvijas skolas soma ASPIRED-„Zobubirste pašgājējs”, Brocēnu novada 3.klasēm (BKC)
29.11.ceturtdiena 15.30 Kompetenču projekta mazo grupu sanāksme
17.00 Skolas padome
30.11.piektdiena 12.20-13.20 Iniciatīva Latvijas skolas soma, muzikāla izrāde”Kas par traku, tas par traku”, Brocēnu novada 2.-6.klašu skolēniem(BKC)

 

														
Irēna Birgersone

Projekta aktivitātes

Projekta,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros ,Brocēnu vidusskolas 1.- 4.klašu skolēniem ,tiek organizētas ārpusstundu nodarbības , kurās bērni apgūst dažādas prasmes un saturīgi pavada brīvo laiku.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

16.novembrī noslēdzošās florbola sacensībās 6.-7. kl., gr., zēniem Druvas sporta namā, mūsējie izcīnīja 3. vietu! Apsveicam! 🥉
Komandā spēlēja:Mareks Barons, Aleksandrs Fadeičevs, Gustavs Līcis-Līcītis,Rojs Jomants,Kristians Priedītis, Toms Lūsēns,Roberts Osipovičs. Skolotājs: Raitis Plauks
Paldies zēniem par skolas goda aizstāvēšanu!

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.11.otrdiena 7.50 Metodiskais rīts visiem skolotājiem (112.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme (5.-8.klasēm)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme (9.-12.klasēm)
21.11.trešdiena Kompetenču projekta kuratores viesošanās skolā
11.00-12.30 projekts par reproduktīvo veselību „Kontracepcija” 11.klasei
13.00-15.00 Talantu skolas nodarbība 7.-8.klasēm
22.11.ceturtdiena 13.00 Aizputes klašu audzinātāju viesošanās skolā
15.30 Metodiskā padomes sanāksme
17.00 Skolas padome

														
Irēna Birgersone

Atvērtā stunda

16. novembrī skolā Sociālās un atmiņas pētniecības centrs rīkoja atvērto stundu „Fakti un maldināšana- Latvijas valsts izveidošana un zaudēšana”.
Paldies par šo iespēju, izzināt vēstures līkločus Dr.hist. Jānim Šiliņam,Dr.hist.Uldim Neiburgam, vēstures skolotājai Laurai Miķelsonei.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam un lepojamies!

14.novembrī mūsu skolas komanda piedalījās Ozolnieku vidusskolas rīkotajā erudīcijas konkursā „Unesco azartiskie simtgades prātnieki” un izcīnīja godpilno 3. vietu, tikai par 0,5 punktiem piekāpjoties Pļaviņu valsts ģimnāzijas komandai un par 1,5 punktiem Valmieras Valsts ģimnāzijas komandai.
Komandu pārstāvēja- Samanta Turka-11.a klase, Renāte Vītola-11.a klase, Annija Žilinska-11.a klase, Arnita Norkusa-11.a klase, Viesturs Arājs-11.a klase, Liene Jamčikova-10.a klase.
Paldies skolotājai Mairitai Neilandei par komandas sagatavošanu!

														
Irēna Birgersone

Mūsu draugu sveiciens

														
Irēna Birgersone

Svētku pasākums “Latvijai 100”

Šodien Latvija ir īpaši skaista, šodien latviešu soļos jūtams īpašs lepnums, bet acīs gandarījuma dzirksts un ne bez iemesla. Tieši pirms 100 gadiem piedzima sen lolots un gaidīts bērns – Latvija.
Kādu es vēlos redzēt mūsu Latviju nākotnē? Tikpat stipru, drošu, skaistu, vienotu – gluži tāpat kā šodien? Nē! Vēl stiprāku, drošāku, skaistāku, vienotāku! Es vēlos redzēt zemi, kurā bērni ne tikai ar lepnumu runā latviešu valodā, bet arī māca citiem runāt latviski. Es vēlos redzēt zemi, kurā mēs, latvieši, caur dziesmām, dejām un darbiem pārvaram visas grūtības! Es vēlos redzēt zemi, kuras iedzīvotāji brīvību un neatkarību neuzskata par kaut ko pašsaprotamu, jo ceļš līdz brīvai valstij ir bijis smags un ciešanu pilns. Es vēlos redzēt zemi, kura zina un pazīst savus varoņus, kuri ir pratuši izcīnīt un nosargāt pašu svētāko un dārgāko – brīvību! Saules mūžu Latvijai, ziedu laikus latviešiem! Dievs, svētī Latviju!

Vairāk foto –galerijā!

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas notikumi

Laiks Pasākums
12.11.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
11.40 Konsultatīvā padomes tikšanās(201.)
13.11.otrdiena
Valsts svētku pasākumi Latvijai-100
9.20 1.-4.klasēm(aktu zāle)
11.00 5.-12.klasēm(aktu zāle)
10.00 Kursi skolotājiem „Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”(112.)
14.11.trešdiena 9.20-10.50 projekts par reproduktīvo veselību „Attiecības un lēmumu pieņemšana”8.b klasei
11.00-12.30 projekts par reproduktīvo veselību „Attiecības un lēmumu pieņemšana”8.b klasei
13.10-14.40 projekts par reproduktīvo veselību „Ieskats seksualitātē”11.a klasei
15.11.ceturtdiena 15.30 G21sanāksme
16.11.piektdiena 9.20 Mīti Latvijas vēsturē 10.-12.kl.(324.)

 

														
Irēna Birgersone