Dzejas dienas

Dzejas dienās 5.a klases skolēni uz asfalta rakstīja gan interesantus, gan komiskus, gan bēdīgus dzejoļus. Daži dzejoļus papildināja ar zīmējumiem.

Secinājums:nav nemaz tik viegli rakstīt uz asfalta. Sk.Ļena Zvaigzne

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Gaidām Tevi 1. septembrī “Manā skolā Brocēnos”

🎒.🍂🤩📚😎🏫🖌🎊✏️ 🎒”Es eju uz skolu”,
Pēters Brūveris, Egons Valters.

🎒Izpilda:
🎙skolotāju ansamblis
👩‍💼vadītāja Ināra Bērziņa,
🎹koncertmeistare Simona Sunepa

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta ietvaros mūsu skolas skolēniem- Leandrai Sprieslei, Ralfam Stūrim, Diānai Lasmanei, Danielai Lasmanei un skolotājai Ditai Dubultai bija lieliska iespēja piedalīties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Šī projekta mācības norisinājās 3 dienas Vaiņodē. Šo dienu laikā dažādās mentoru un psihologu nodarbībās tika iegūtas jaunas zināšanas par cilvēka psihoemocionālo stāvokli, kā pamanīt dažādas mentālās slimības, kā palīdzēt un atbalstīt citus cilvēkus, kuri saskarās ar dažādām problēmām. Šī projekta laikā tika dota iespēja pašiem izstrādāt savas skolas labbūtības ceļakarti –plānu, kas aptvers reālas, pašu iniciētas darbības, kuras ir balstītas skolas vērtībās, un projektu, kas palīdzētu uzlabot atmosfēru skolās un pašpārvaldēs, kā arī mazināt Covid-19 pandēmijas laikā radušās sekas.

Papildus mācībām mūsu pašpārvaldes komandai ir iespēja pretendēt uz 1000 eiro lielu finansējumu sava projekta īstenošanai. Šāda iniciatīva – pašiem jauniešiem izstrādāt rīcības plānu un to ieviest savās skolās, saņemot valsts finansējumu, ir unikāla iespēja un veicinās ne tikai psihoemocionālās kompetences, bet arī pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstību jauniešu vidū.

														
Irēna Birgersone

Informācija uzsākot mācības

Interešu izglītības programmu īstenošana:

  *Klātienē visas nodarbības.

* Pēc iespējas ievērota 2 m distance, jānodrošina telpas vēdināšana vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā.

* Izglītojamais, kurš tiks testēts ik nedēļu, piemēram, pamatskolā vai vidusskolā, ar šī testa rezultātu apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) var doties uz profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanas vietu un piedalīties izglītības procesā.

*Ja izglītojamie nav no vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros organizētajām mācībām – mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam nodrošina vismaz 3 m2  no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem.

*Papildus informāciju par testēšanas vakcinācijas un aktuālajiem jautājumiem Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē:https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0#jautajumi-un-atbildes-par-testesanu-skolas-jaunaja-20212022macibu-gada

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0#jautajumi-un-atbildes-par-pedagogu-vakcinaciju-pret-covid-19

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/545230866681455

														
Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskolas skolēnu testēšanas kārtība

Ceturtdien, 26.augustā, Brocēnu vidusskolā notiks siekalu testa nodošana, kuru organizē MFD laboratorija. Atgādinām, ka 30 minūtes pirms testa veikšanas ieteicams neēst, nedzert (īpaši gāzētos un saldinātos dzērienus, kas varētu kairināt kaklu), nelietot košļājamo gumiju.
Informāciju par testa nodošanas vietu paziņos klašu audzinātāji.
Testēšanas laiki.

GRAFIKS:
12.00 – 4.a klase (Eva Raboviča)
12.20 – 4.b klase (Inga Zamberga)
12.40 – 5.a klase (Svetlana Krūtaine)
13.00 – 5.b klase (Ļena Zvaigzne)
13.20 – 6.a klase (Mairita Neilande)
13.40 – 6.b klase (Viviāna Blumberga)
14.00 – 7.a  klase (Aija Zakovska)
14.20 – 7.b klase (Daiga Barančane)
14.40 – 7.c klase (Inga Rozalinska)
15.00 – 8.a klase (Margita Skrastiņa)
15.20 – 8.b klase (Vineta Mielava)
15.40 – 9.a klase (Maija Golubeva)
16.00 – 9.b klase (Oksana Visocka)
16.20 – 10.a klase (Inese Lasmane)
16.40 – 11.a klase (Nataļja Žameida)
17.00 – 1.a klase (Evita Bistere)
17.20 – 1.b klase (Vivita Ķezbere)
17.40 – 2.a klase (Zaiga Serebrjakova)
18.00 – 2.b klase (Vineta Peka)
18.20 – 3.a klase (Daiga Staško)
18.40 – 3.b klase (Svetlana Tarasova)
19.00 – 12.a klase (Dita Dubulta)

Gadījumā, ja tiešām nav iespēja tikt savā laikā, vai ceturtdien, tad jāziņo klases audzinātājam.

														
Irēna Birgersone

24.augustā testēšana nenotiks

Nupat saņemts e-pasts no MFD laboratorijas, ka tehnisku iemeslu dēļ kurjers nevar ierasties skolā, lai nodotu tukšos siekalu paraugus 24.08.2021 datumā. Laboratorija atvainojas visiem par sagādātajām neērtībām, jo to nebija ieplānojuši.

Otrdien, 24.augustā testēšana nenotiks.

Cien.vecāki mēģināsim saglabāt mieru un cerību, ka jaunais mācību gads tomēr sāksies un viss būs labi. Klašu audzinātāji jūs informēs par turpmāko rīcību.

														
Irēna Birgersone