“Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā”

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Tikšanās ar Lauru Dreiži

      Dzejas dienu mēnesī – septembrī 9. – 12. klašu skolēniem bija iespēja satikt latviešu fantāzijas un fantastikas žanra rakstnieci Lauru Dreiži. Šobrīd autore ir izdevusi jau astoņas grāmatas, un mums tika dota iespēja mazliet ielūkoties viņas nākamā romāna tematikā. Rakstniece rādīja kladi, kurā glītā rokrakstā virknējas jaunā romāna notikumi. Jā, šī rakstniece darbus raksta ar roku kladēs!!! Tikšanās laikā Laura Dreiže pastāstīja, kā sākusi rakstīt un kā tikusi līdz savu darbu izdošanai. Viņa atzinās, ka esot iesākusi daudz stāstu, tos gan nav pabeigusi, un šobrīd visi iesāktie darbi stāvot bēniņos. Rakstniece atklāja arī nelielu starpgadījumu, kas risinājies, kamēr viņa rakstīja vienu no saviem romāniem. Interesanti, ka stāstu galvenie tēli paši nosaka, kas ar viņiem notiks tālāk, un viss, kas rakstniecei jādara, ir jāpieraksta tas uz papīra. Lai gan no sākuma Lauras Dreižes grāmatas bija lasījuši tikai daži, pēc tikšanās ar pašu rakstnieci daudzi apgalvoja, ka vēlētos izlasīt kādu no viņas grāmatām. Autore mūs iedvesmoja un mudināja tiekties pēc saviem sapņiem, nepadoties, bet turpināt iesākto.

Krista (9.b klase)

														
Irēna Birgersone

Nometne

														
Irēna Birgersone

Mūsējie jauniešu forumā

20.un 21.septembrī Brocēnu vsk.skolēni – Samanta Turka, Laura Briede, Daniela Lasmane, Leandra Spriesle, Diāna Lasmane un Andis Cinītis piedalās Baltijas valstu jauniešu forumā ” Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”. Projektu īsteno UNESCO LNK, lai rosinātu jauniešus izteikties par aktuāliem problēmjautājumiem mūsdienās, lai iedrošinātu pašiem veidot iniciatīvas sabiedriski svarīgiem mērķiem.

														
Irēna Birgersone

Vīru kopa “Vilki”

 Šodien projekta „Latvijas skolas „ietvaros Brocēnu novada skolēnus uzmundrināja,iedrošināja ar karavīru dziesmām un stāstiem Vīru kopa “Vilki”. Viņi jau  gadiem apmeklē skolas un skolēniem stāsta karavīru stāstus, Latvijas stāstus.  “Vilku” dziesmas nāk no kara lauka, mēs aptveram latviešu karavīru dzīvesziņu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Tā var izvērtēt lietas, aptvert, cik ļoti daudz ir mītu, kādas lietas, piemēram, man mācīja skolā, bet kas neatbilst patiesībai,” tā Edgars Lipors.

														
Irēna Birgersone

Piedzīvojuma gars

Šodien, 19.septembrī, 7.a un 8.a klase Ķeguma novada Piedzīvojuma Gara lauku bāzē Ritas piedalījās aktivitātēs, projekta “Pumpurs” ietvaros. Klases saliedēja,domāt un analizēt palīdzēja pieredzējuši instruktori. Skolēni veica gan augsto un zemo virvju komandas uzdevumus, gan arī prāta spēles brīvā dabā. Diena bija aizraujoša un interesanta. Ar skolēniem kopā bija sk.Dita Dubulta, Arta Zepa un Irēna Birgersone.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Ceļojums laikā

Jau vairāku gadu garumā Brocēnu vidusskolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Tukuma muzeju. Šoreiz kopīgi plānojām  programmu“Ceļojums laikā. 1919. gads.” Skolotājas Mairita Neilande un Laura Miķelsone sadarbībā ar muzeja speciālistēm Agritu Ozolu un Inesi Šīmani izstrādāja vairākas starpdisciplināras aktivitātes, lai skolēnus sagatavotu ceļojumam un pēc apmeklējuma nostiprinātu muzejā gūtās zināšanas un prasmes. Šoreiz skolotājiem piedāvājām idejas, ko var kombinēt un izmantot skolotāji pēc pašu ieskatiem. Zinot katras klases specifiku, skolotāji brīvi var savā darbā izmantot hronoloģiju, avotus, statistiku, attēlus, diskusiju jautājumus un metodiskās izstrādnes. Šis bija pirmais mēģinājums, mācot par Neatkarības karu, apvienot vēsturi, literatūru, mākslu, matemātiku, ģeogrāfiju, sociālās zinības, medicīnu, drāmu, militārās iemaņas, akcentējot caurviju prasmes.

Esam savā kopīgajā pieredzē auguši. Sadarbības rezultāts šoreiz bija komplicēts. Ceļojums laikā prasīja skolēnu augstāko domāšanas pakāpi, jo nodarbības laikā  Durbes pils lazaretē skolēni nenostiprināja savas vēstures zināšanas, bet viņiem bija jādemonstrē sava izpratne, attieksme un spēja iejusties laikā. Savukārt pēc ceļojuma skolēniem bija jāspēj savienot vēstures faktus ar reāli piedzīvoto 1919. gadā. Skolēni par nodarbībām muzejā rakstīja: “Katrs var iejusties to cilvēku ādā, kas toreiz dzīvoja, var labāk izprast notikumus, rīcību, domāšanu, uzvedību, nevis vienkārši izlasīt informāciju no grāmatas vai klausīties skolotāja stāstījumā.“ Šoreiz vairāk ar skolēniem vajadzēja sarunāties pēc ceļojuma, jo loma kļuva primāra. Skolotājiem bija jāpalīdz skolēniem caur lomu ieraudzīt vēsturisko laikmetu. Skolēni rakstīja: “Vajadzēja aktivitātes pirms un pēc ceļojuma laikā , jo tā var labāk iejusties lomās, un, pēc tam pārrunājot, var visu labāk saprast un noformulēt savu viedokli.”

Kopīgais darbs ir attaisnojies, jo ieguvēji ir visi, augusi muzeja darbinieku un skolotāju profesionalitāte, skolēni piedzīvojuši vēsturi. Skolēni pēc pasākuma Durbes pilī “Ceļojums laikā. 1919. gads” rakstīja: “1919. gads ir bijis  viens no Latvijas grūtākajiem laikiem, jo bija jācīnās par sevi, savu tautu, savu valsti. Lēmumu pieņemšana bija ļoti grūta, jo nevarēja zināt, kā pieņemtais lēmums ietekmēs personisko un valsts likteni.” Kopīgi atrastas netradicionālas mācīšanās formas.

Paldies skolotājai Ditai Dubultai par palīdzību materiāla aprobācijā.  Aktivitāte notika iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros ar VKKF un Tukuma pašvaldības atbalstu. Sagatavoja: L.Miķelsone, M.Neilande.

														
Irēna Birgersone