Radošie faktu meistari

Radošie faktu meistari

Brocēnu vidusskolas 10.klase Pasaules lielākās mācību stundas ietvaros pētīja 2023. gada Ilgtspējīgas attīstības mērķu progresa ziņojumu. Šoreiz mēģinājām datus apstrādāt un prezentēt radošā veidā, atsakoties no ierastajām diagrammām. Datu atspoguļošanai izmantojām bibliotēkas norakstītās grāmatas. Viegli nebija. Kopīgi secinājām, ka grūtības sagādā datu atlase un radošā risinājuma izvēle. Diskutējot par paveikto un veicamo, secinājām, ka lielākā ietekme uz kopējo mērķu sasniegšanu ir 4. ( kvalitatīva izglītība), 5. (dzimumu līdztiesībai) un 10. (mazināta nevienlīdzība) mērķiem. Sasniedzot šos mērķus, būsim soli tuvāk pasaules kopējai labklājībai.

Sk. Laura Miķelsone

#Brocēnuvidusskola #pasaulesstunda #pasauleslielākāmācībustundalatvijā

Dita Dubulta