Tiekamies Mūsu skolā Brocēnos!

Visa mācību gada garumā fizikas skolotāja Anete Milta piedalījās Latvijas universitātes un Latvijas fizikas skolotāju asociācijas organizētajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā, kurā tika analizēti un pilnveidoti stundu tematiskie plāni un citi materiāli, kuri palīdzēs skolēniem apgūt fiziku optimālajā līmenī vidusskolā.
Šos mācību materiālus būs iespējams izmantot jau jaunajā mācību gadā.
Laipni aicināts, topošais vidusskolēn, Brocēnu vidusskolā, lai arī Tu izmantotu šos materiālus, mācoties fiziku!

Dita Dubulta