Viesojāmies Druvas vidusskolas popielā

📌Mūsu skolēnu pašpārvalde šodien, 31.martā, viesojās Druvas vidusskolas popielā!

Paldies Kristiānam Priedītim, Klāvam Daniēlam Balseram, Aleksandram Fadeičevam, Alenam Veidemanim, Deividam Uļskim, Annai Frolovai, Simonai Valterei, Ralfam Stūrim, Līvai Frīdmanei, Elīzai Ipoļitovai! Paldies Druvas vidusskolai par uzaicinājumu! 🪩🎉🕺💃

														
Dita Dubulta

Lībiešu kultūra un valoda

“Jo vairāk zināsim par lībiešu kultūru un valodu, jo vairāk zināsim par latviešu kultūru un valodu.” V.Erenštreits

Lībiešu mantojuma dienas ietvaros Brocēnu vidusskolas 7. un 9.klašu skolēni skatījās lībiešu valodas stundas, klausījās dziesmas, analizēja statistiku, pētīja vēsturi, valodu- locījumus un alfabētu- un citus interesantus faktus par lībiešu valodu. 🗣️🎧🧑‍💻

Secinājums- mēs dzīvojam tepat- līdzās, bet tik maz līdz šim zinājām par lībiešiem.

Skolotājas Laura un Mairita

														
Dita Dubulta

Karjeras-Info diena Manā skolā Brocēnos

Šodien mūsu skolā norisinājās karjeras un info diena, lai ikviens mūs skolas skolēns varētu labāk iepazīt lielo profesiju klāstu. 🧑‍✈️🧑‍🔬👩‍💻🕵️🧑‍💻

Pie mums viesojās skolas absolventi, kuri dalījās ar saviem pieredzes un karjeras stāstiem, motivēja un ļāva labāk izprast viņu profesijas. 🔎😊🙂

Paldies sakām:
🔸Matīsam Krūmiņam
🔹Danai Gakutei
🔸Jeļenai Sušinskai
🔹Leandrai Sprieslei
🔸Guntaram Grablovskim
🔹Ansim Grišānam
🔸Jānim Maslovskim

Paldies Fisom pārstāvjiem par aizraujošu un motivējošu lekciju gan par ceļošanu, gan par sava mērķa sasniegšanu un degsmi.🌎✈️

Paldies Elizabetei Pičukānei par aizraujošu stāstījumu un jauniešiem doto iespēju iepazīt tulkotāja profesiju. 📝🖋️📑

Paldies Anetei Tīrmanei par nodarbību un ieskatu par jauniešu iespējām Saldus novadā. 😎😀

Paldies pasākuma organizētājiem:
Ditai Dubultai, Agnesei Čīčei, Raineram Pavāram, Kristiānam Priedītim, Elīzai Ipoļitovai.👏🫶

Elīza Ipoļitova

														
Dita Dubulta

Skolotājas viesojas Liepājā

30. martā Liepājas Raiņa 6. vidusskola jeb #citādaskola uz Līderības dienu aicināja citas izglītības iestādes, kuras īsteno pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”, lai dalītos pieredzē kā caur drāmas elementiem saskatīt un mācīties proaktīvu rīcību, kā no rūpju loka nokļūt ietekmes lokā.

Paldies par iespēju viesoties Liepājas Raiņa 6. vidusskolā un radoši, saturīgi piepildīto dienu! 🤓🧑‍🎨😀

Ļena Zvaigzne, Veronika Gedola

#dalīšanāspieredzēirlabākāpieredze

#līderismanī

														
Dita Dubulta