6.a un 6.b klase pilnveido Skola 2030 mācību saturu

Zinātkāri un radoši- tādi ir Brocēnu vidusskolas 6.a un 6.b klases skolēni. Pilnveidojot Skola 2030 mācību saturu, skolēni apguva zināšanas par kustīgu modeļu izveidi. Kustīgie modeļi tika veidoti no visdažādākiem materiāliem. Skolēni pilnveidoja prasmes arī video materiāla veidošanā, tā atkārtoja iegūtās zināšanas datorikas mācību priekšmetā par video materiālu veidošanu. 🛳️🖥️🎥

Skolotāja Signe Logina

Dita Dubulta