Domājot par savu dzimteni

VISPIRMS VĒLOS PATEIKT PALDIES PAR IESPĒJU BŪT VIENAI NO BROCĒNU VIDUSSKOLAS KOMANDAS. PILNĪGI NETICU TAM, KAS ŠOBRĪD NOTIEK MANĀ VALSTĪ UKRAINĀ, BET TĀ IR PATIESĪBA.

ES NEVARU NE MINŪTI MIERĪGI GULĒT, NEDOMĀJOT PAR SAVU TAUTU, PAR SAVU VALSTI UN PAR TO, KAS TAJĀ NOTIEK.

                MAN TRŪKST VĀRDU UN EMOCIJU! VIENKĀRŠI GRIBAS JŪS VISUS APSKAUT PAR TO, KA ESAT TIK SIRSNĪGI UN CILVĒCĪGI: PALDIES! CERU, KA VISS NOTEIKTI BŪS LABI!

                SLAVA UKRAINAI! LAI DZĪVO LATVIJA!

Skolotāja JEVGĒNIJA

														
Irēna Birgersone

Latvijas Okupācijas muzeja nodarbība

31.martā, 10.a klase piedalījās Latvijas Okupācijas muzeja izmēģinājuma nodarbībā “Propaganda. Karš Ukrainā”. Skolēniem bija iespēja pašiem analizēt dažādus materiālus, uzzināt kā atpazīt dezinformāciju un propagandu, un noskaidrot kādi informācijas avoti ir uzticami saistībā ar esošo situāciju Ukrainā. Nodarbība  palīdzēja skolēniem aplūkot notikumus no dažādiem skatu punktiem.

														
Irēna Birgersone

Ukraiņu skolēni par Brocēnu vidusskolu

Interesanti, smiekli, mīlestība, laime, aizraujoši, skola, skolotāji, stundas, mikroklimats, sports, slidošana, nezināms, jauna valoda, labestība, prieks, mierīgums, atbalsts, uztraukums, pilsētiņa, mežs, ezers, laipnība, draudzīgs, gādīgs, miers, pārdzīvojumi, pateicība, jautrība, viesmīlība, jaunas jūtas, aktīvi, patiesums, zināšanas interesanti mācīties – tie ir vārdi, kas raksturo 17 skolēnu no Ukrainas izjūtas, kuri jau 1-2 nedēļas mācās Brocēnu vidusskolā. Jauna pieredze, sajūtas, mācības citādāk ir ne tikai šiem skolēniem, bet arī “mājiniekiem” – daļa stundas notiek latviešu valodā, bet daļa – krieviski, jo mācību viela tiek tulkota. Šķiet, ka mūsu jaunie skolēni ir labi iejutušies, klašu kolektīvos un skolā ir draudzīgi uzņemti, katrs cenšas palīdzēt, kā vien var! Ceram un ticam, ka kopā mums viss izdosies MANĀ SKOLĀ BROCĒNOS!

														
Irēna Birgersone

Gredzenu vakara izrāde

“Nellijas Jāņi” mūsos atklāja daudz jaunu talantu, drosmi, uzņēmību, uzticēšanos viens otram, siltas attiecibas, mīlestību pret savu vietu, piederību savai tautai. Paldies Inārai Bērziņai, Andrim Akermanim, Gerdai Olševskai, Marekam Našeniekam, Antrai Rokolei, Andai Eņģelei, Oksanai Sviklei, Ojāram Druvaskalnam, Matīsam Arājam, Daigai Barančanei par izrādes iedzīvināšanu, sinerģiju! Komandā ir spēks! Skatītāji- vecāki, skolotāji, draugi- mēs sajutām Jūsu mīlestību, paldies Jums!

														
Irēna Birgersone

Projekts “ Kontakts”

Mana skola Brocēnos– skolēnu pašpārvaldes skolēni Paula Ņikiforova, Elīza Ipoļitova, Ksenija Sanduļaka un Saldus Bērnu un jaunatnes centra darbinieks Ēvalds Kārkliņš piedalījās #JSPA projektā #Kontakts 3 dienu mācībās Lielvirbu muižā, Talsu novadā. Mācījāmies kopā ar 7 Kurzemes un Vidzemes skolu komandām. Draudzīga vide, saturīgi pavadīts laiks, jaunas prasmes un zināšanas.

#Labbūtība
#Kontakts
#pašpārvaldēirspēks

														
Irēna Birgersone