Radošā domāšana

Kā iedarbināt radošo domāšanu?
Skolēnu pašpārvalde mācās kopā ar Leldi Vīnkalni. Pašpārvaldēs ir spēks!😃💪

Irēna Birgersone