Lepojamies

Saldus novada matemātikas 72.olimpiādes laureāts:

Rinalds Lazda (7.a) – 1.vieta

Paldies skolotājai Vinetai Mielavai.

Irēna Birgersone