Piedalies un veido nākotni

✅Turpinām īstenot IAC projektu “Piedalies un veido nākotni!”. Tikšanās reizē jauniešiem būs iespēja uzzināt politiķu ikdienas pienākumus, iepazīt pašvaldības un lēmumu pieņēmēja darbu, iegūt iespēju pastāstīt par sev svarīgo un nepastarpināti uzdot jautājumus. Savukārt politiķi gūs priekštatu par jauniešu realitāti un vajadzībām.

Tiekamies jau 28. septembrī Brocēnu vidusskolas aktu zālē uz diskusiju “Kafija ar politiķiem”.💭👋☕️

Irēna Birgersone