Apsveicam 11.a kl.skolnieci Danielu Lasmani ar iegūto 1.vietu Saldus novadu apvienības FILOZOFIJAS (11. – 12.kl.) olimpiādē. Paldies skolotājai Intai Zankovskai.

														
Irēna Birgersone

Barikāžu ugunskurs manā ģimenē

Šogad aprit 30 gadi kopš latvieši apkopoja savus spēkus, lai noturētu to, kas tajā brīdī bija vissvarīgākais – neatkarība! Pieminot barikāžu nedēļas notikumus, skolēni savās mājās aizkūra “atmiņu ugunskurus”. Tika saņemti 165 atmiņu stāsti par saviem vecākiem, vecvecākiem, tantēm un onkuļiem, skolotājiem un kaimiņiem. Katrs no viņiem dalījās savās atmiņās par tā brīža emocijām, darbiem, par tiešu dalību barikādēs vai jušanu līdzi mājās. Katram no viņiem ir atmiņas, kas palīdzēs barikāžu atmiņu ugunskuram degt vēl ilgi!
Paldies Danielai par iespēju ieskatīties Jura Lasmaņa foto kolekcijā!
Sagatavoja Laura Miķelsone

														
Irēna Birgersone