Apsveicam

Apsveicam Līzu Elizabeti Jakušenkovu (10.kl.)ar iegūto 2.vietu starpnovadu bioloģijas olimpiādē. Robertu Laurinoviču (9.b kl.) ar iegūto atzinību. Mareku Lapsenbergu (11.a kl.)ar iegūto 3.vietu. Diānu Lasmani (11.a kl.) ar iegūto atzinību. Paldies skolotājai Margitai Skrastiņai.

Apsveicam Līzu Elizabeti Jakušenkovu ar iegūto 2.vietu ES Dabaszinātņu olimpiādē. Paldies skolotājām M.Skrastiņai, V.Banzenai, A. Miltai.

Apsveicam Robertu Laurinoviču (9.b kl.) ar iegūto 3.vietu Saldus novadu apvienības VĒSTURES( 9.- 12.kl.) olimpiādē un Rihardu Ķepsni (9.b kl.) ar iegūto atzinību. Paldies skolotājai Laurai Miķelsonei.

														
Irēna Birgersone