Dalība UNESCO starptautiskajā „Izglītības nākotnes” iniciatīvā

Novembra otrajā nedēļā Brocēnu vidusskola kā Unesco asociēto skolu tīkla pārstāve tika aicināta iesaistīties starptautiskajā UNESCO “Izglītības nākotnes” iniciatīvā, rīkojot fokusa grupas diskusiju vairākām mērķgrupām – skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Iniciatīvas mērķis ir uzsākt sarunu starp UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībniekiem par pārmaiņām izglītībā un veidot kopīgu nākotni. Galvenie jautājumi, kas noteica nozīmīgākos diskusijas elementus, saistāmi ar to, kā nepieciešams virzīt un attīstīt izglītību, mācību procesu un zināšanas pasaulē, kurā arvien vairāk vērojama sarežģītība, nenoteiktība un resursu ierobežotība. Brocēnu vidusskolu pārstāvēja 11. a klases skolēni un ieinteresēto grupa no 10.a klases, skolas metodiskās padomes skolotāji un vecāku pārstāvji. Diskusijas vadīja skolotājas Laura Miķelsone, Daiga Barančane un Mairita Neilande. Fokusa grupu diskusijās to dalībnieki iesaistījās kopīgās pārdomās, ideju ģenerēšanā par izglītības nākotni, izmantojot tematisku pieeju izglītībai ilgtspējīgai attīstībai un globālajam pilsoniskumam .

Nacionālo fokusa grupu diskusijās iegūto skatījumu apkopoja un to plānots pielāgot UNESCO Izglītības nākotnes iniciatīvas Starptautiskās komisijas vajadzībām, tādējādi palīdzot virzīt globālos jautājumus. Komisijas sastāvā ir arī Latvijas ex-prezidente Vaira Vīķe – Freiberga. No Unesco nacionālās komisijas saņēmām atzinīgus vārdus par paveikto: „Liels paldies par ieguldīto darbu šīs diskusijas norisē! Esmu tiešām sajūsmā par diskusiju dziļumu jūsu skolā – skolotāju un pat vecāku iesaisti, atsaucību. Skolēni atbildīgi uztvēruši uzdevumu, izteikuši vērtīgas, interesantas atziņas.  Esmu sajūsmā par jūsu skolas talantīgajiem un gudrajiem skolēniem. Jums (un arī Latvijai) ir
paveicies! Esmu patīkami pārsteigta. Brocēnu vidusskola ir viena maģiska vieta!” :)

#UnescoASP Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone