Lepojamies

Šajā sarežģītajā un trauslajā laikā Latvijas kultūras kanona konkursā īpaša uzmanība pievērsta AUGŠANAS ideju daudzveidīgajām izpausmēm kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, kā arī jauniešu prasmē tās ieraudzīt un interpretēt mūsdienu situācijā.  Prieks, ka Brocēnu vidusskolas 11. klases komanda – Daniela Lasmane, Rainers Pavārs, Mareks Lazda, skolotāja Inta Zankovska – Kurzemes reģiona konkursā 1. kārtā 24. 11. iekļuva to 3 laureātu skaitā, kas 15. janvārī cīnīsies Rīgā 2. kārtā par vietu finālā valstī.

														
Irēna Birgersone