Lepojamies

Lepnums un prieks par mūsu skolotāju  Maiju Golubevu, kuras atsaucību, pedagoģisko talantu un lielo ieguldījumu skolēnu izglītošanā novērtējuši Brocēnu novada pašvaldībā, piešķirot apbalvojumu –  2020.gada cilvēks izglītībā.

Irēna Birgersone