Apsveicam

Apsveicam Mārtiņu Martu Stabulnieku (5.b) ar iegūto atzinību Brocēnu novada alternatīvajā olimpiādē.

														
Irēna Birgersone

Mācāmies sadarbojoties

Divu sadarbības grupu kopējā sanāksmē dalījāmies zināšanās, kuras ieguvām Erasmus+ projekta ietvaros. Guvām ieskatu par interneta vietnēm, kurās var veidot daudzveidīgus un interesantus mācību materiālus. Pieredzē dalījās skolotājas Irēna Birgersone, Digna Gūtmane, Inga Rozalinska un Olita Ļitvinova.

Projekts Nr.2019-1-LV01-KA101-062071 tiek  īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora finansējuma ietvaros. Brocēnu novada pašvaldības,Brocēnu vidusskolas projekts„IKT Brocēnos”

														
Irēna Birgersone

Apsveicam ar panākumiem starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē: Demija Burlakova (8.b) – 1.vieta;

Līza Elizabete Jakušenkova (9.b) un Sanija Burlakova (9.a) – 3.vieta;

Rebeka Zakevica (8.b), Rūta Alma Vicinska (9.a), Nora Grišāne (9.b)- atzinība.

Paldies skolotājām Mairitai Neilandei un Marikai Ulmanei.

														
Irēna Birgersone

Ēnu diena

https://enudiena.lv/jaunumi/sakusies-pieteiksanas-enu-dienai

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Apsveicam Danielu Lasmani, Raineru Pavāru (10.a), un Amandu Siliņu Lauvu (9.b), ar iegūto atzinību starpnovadu dabaszinātņu olimpiādē. Paldies skolotājām Vitai Banzenai, Margitai Skrastiņai un Anetei Miltai.

														
Irēna Birgersone

Latvijas skolas soma

Iniciatīvas „Latvijas skolas somas”  ietvaros,Brocēnu vidusskolas  4.a un 4.b klases devās uz Kazdangas pili meklēt ziemas brīnumu. Sniegu, protams, neatradām, taču iemācījāmies liet smiltīs sveces un izgatavot rotājumus no veidošanas masas. Iepazināmies ar Kazdangas pils vēsturi. Zināšanas nostiprinājām orientēšanās spēlē. Drosmīgākie muzicēja pils lielajā zālē.

4.a klases audzinātāja: Dace Viļumsone

4

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam Saniju Burlakovu 9.a ar iegūto 3.vietu un Kārli Janševski ar iegūto atzinību starpnovadu vēstures olimpiādē 9.-12.klasēm. Paldies skolotājai Laurai Miķelsonei.

														
Irēna Birgersone

Izrāde mazajiem

Kad gaisā virmo eglīšu un svecīšu smarža, kārojas savas gardi ceptās piparkūkas un trīsošas gaidas pārņem ikvienu, tuvojoties Ziemassvētku brīnumam, mums, Brocēnu novada sākumskolas skolēniem, iniciatīvas „Latvijas skolas somas” ietvaros13. decembrī bija iespēja noskatīties Ditas Balčus senu „Ziemassvētku pasaku”, kurā netrūka sirsnīgu un aizkustinošu mirkļu, kad kāda puisīša ilgas pēc brīnuma piepildījās…

Izrādē mūs uzrunāja eņģeļi, kuri nesa vēsti par pasaulē notiekošo, viņi iepriecināja ar savu skanīgo dziedājumu un instrumentu spēli, kā arī iesaistīja dažādās aktivitātēs.

Izrāde bija veidota par visu gaišo, skaisto, labo, par mīlestību un ticību mums apkārt…

2.a klases audzinātāja: Eva Raboviča

														
Irēna Birgersone

Starpdisciplinārā stunda “Statistisko datu apstrāde un analīze”

2019. gada 18. decembrī 11.a klase skolotāju Vinetas Mielavas un Marikas Ulmanes vadībā apguva prasmi apstrādāt un analizēt dažādus statistikas datus, kuri iegūti reālās dzīves situācijās.
Skolēni guva pārliecību, ka datu vākšana un analīze nesastās tikai ar matemātiku vai informātiku, bet to dara jebkurā zinātnes nozarē un arī ikdienas dzīvē. Skolēni pārliecinājās, cik darbietilpīgs ir process, ievadot un apstrādājot datus rakstiski jeb “ar roku”, taču, izmantojot IT, piemēram, lietotni MS Excel, to var izdarīt dažās minūtēs. Šī arī bija starpdisciplinārās stundas galvenā problēma. Rezultāti tika salīdzināti gan pēc patērētā laika, gan matemātiskās precizitātes, gan vizualizācijas kvalitātes.
Šī nodarbība noritēja trīs mācību stundas, un skolēni guva atziņu, ka datu apstrādi ļoti labi aizstāj dažādas datora lietotnes un vairāk laika var veltīt datu kvalitatīvai analīzei un interpretācijai. Visi 11.a klases skolēni piekrita, ka šīs prasmes noderēs gan zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanā, gan turpmākajā dzīvē.
Sk. Marika Ulmane

														
Marika Ulmane