Mācāmies sadarbojoties

Divu sadarbības grupu kopējā sanāksmē dalījāmies zināšanās, kuras ieguvām Erasmus+ projekta ietvaros. Guvām ieskatu par interneta vietnēm, kurās var veidot daudzveidīgus un interesantus mācību materiālus. Pieredzē dalījās skolotājas Irēna Birgersone, Digna Gūtmane, Inga Rozalinska un Olita Ļitvinova.

Projekts Nr.2019-1-LV01-KA101-062071 tiek  īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora finansējuma ietvaros. Brocēnu novada pašvaldības,Brocēnu vidusskolas projekts„IKT Brocēnos”

														
Irēna Birgersone