Muzikāli vēsturiska vīzija – izrāde “Čikāgas piecīši – atgriešanās”

21.janvārī Brocēnu KIC notika muzikāli vēsturiska vīzija – izrāde “Čikāgas piecīši – atgriešanās”, kurā populāri aktieri un dziedātāji atveido iemīļotās grupas uzstāšanos viņu jaunības laikā. Pasākuma īpašie viesi bija Brocēnu vsk. dziedošie bērni: Gabriela Laurinoviča un Linda Liepiņa (2,b), Luīze Līna Jekavicka, Kate Pareiza, Sendija Rudzīte, Adriana Vaite un Kate Veckunga (4.a). Kopā ar radio Skonto ētera personību Aleksandru Tuguševu dziedāja dziesmu „Saldu dusu”. „Mazām lakstīgalām” tas izdevās teicami! Paldies par sadarbību.

Mūzikas skolotāja Aija Zakovska.

Irēna Birgersone