Dalās pieredzē

21.janvārī skolotāju sadarbības grupā notika apmācības IT jomā. Nodarbību vadīja Oksana Visocka un Ļena Zvaigzne, kuras rudenī piedalījās Erasmus + projektā Prāgā. Skolotājas sadarbības kolēģēm mācīja, kā veidot uzdevumus dažādās interneta vietnēs, piemēram, plickers.com, kahoot.com, quizizz.com u.c. Iegūtās zināšanas kolēģi varēs izmantot mācību procesa dažādošanai.

Projekts Nr.2019-1-LV01-KA101-062071 tiek  īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora finansējuma ietvaros. Brocēnu novada pašvaldības,Brocēnu vidusskolas projekts„IKT Brocēnos”

Irēna Birgersone