Lepojamies

Apsveicam 9.b klases skolnieci Līzu Elizabeti Jakušenkovu ar iegūto 1.vietu starpnovada bioloģijas olimpiādē un to, ka viņa ir uzaicināta uz bioloģijas valsts 42.olimpiādi. LAI VEICAS VALSTS OLIMPIĀDĒ 22.JANVĀRĪ. Paldies skolotājai Margitai Skrastiņai par ieguldīto darbu.

Irēna Birgersone