Apsveicam ar iegūtajām godalgotajām vietām valsts fizikas 2. posma olimpiādē 9., 11. un 12. klašu grupā!
2.vieta Dacei Preisai – 12.b klase,                                         
3.vieta Dāvim Zommeram – 9.a klase.,
3.vieta Mārtiņam Grundmanim – 11.a klase.
Atzinība Elīzai Miltai – 9.a klase.
Skolotāja Anete Milta

 

Irēna Birgersone