Uzņemšana 1.-12.klasē

Dokumentu pieņemšana 1.-12.klasei

darba dienās  9.00 – 14.00

 Nepieciešamie dokumenti

  • pase/dzimšanas apliecība ( visās klasēs)
  • apliecība par pamatizglītību (uz 10.klasi)
  • sekmju izraksts( uz 10.klasi)
  • liecība ( uz 2.-9. un 11.-12.klasi)
  • medicīnas karte 026/u ( uz 1. un 10.klasi)
  • medicīniskā izziņa ( uz 10.klasi)
  • 2 fotogrāfijas dokumentiem ( visās klasēs)
  • iesniegums uz skolas veidlapas ( visās klasēs)

 Iesniegumu mācībām vidusskolā iesniedz skolēna vecāks/ pilnvarota persona vai skolēns pats, ja sasniedzis 16 gadu vecumu.

Dabaszinību programma. Palielināts stundu skaits matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, lai pēc iespējas labāk sagatavotos eksāmeniem un turpmākām studijām. Piemērota skolēniem, kas plāno savu nākotni saistīt ar medicīnu, tehniskām specialitātēm. Beidzot šo daudzpusīgo virzienu, var iestāties ļoti dažāda profila Latvijas un citu valstu augstskolās.

Vispārējās izglītības programma . Salīdzinot ar dabaszinību programmu, stundu skaits matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā mazāks. Piemērota skolēniem, kuri vēl nav izvēlējušies savu nākotnes profesiju, bet ir vēlme būt labā, interesantā vidē, atklāt savas spējas, pilnveidot savus talantus. Ieviesīsim jaunus mācību priekšmetus – lietišķā etiķete, sociālās prezentēšanas prasmes, saskarsmes psiholoģija un konfliktu risināšana. Beidzot šo vispusīgo virzienu, ir iespēja iegūt noderīgas dzīvesprasmes un turpināt izglītību jebkurā jomā.

T. informācijai 63865605

														
Irēna Birgersone

Kursi

														
Irēna Birgersone

„RIPO DROŠI!”

2016./2017.m.g. Brocēnu vidusskolā veiksmīgi ar lielu atsaucību darbojās velopulciņš „Ripo droši!”. Visplašāk apmeklētā bija 3.-4.klašu skolēnu grupa, kuru galvenais mērķis bija iemācīties ceļu satiksmes noteikumus un veiksmīgi nokārtot velovadītāja eksāmenu. Tie, kam tiesības jau „kabatā”, piedalījās CSDD organizētajos konkursos. Vairāki vecāko klašu skolēnu papildināja savas zināšanas, lai iegūtu mopēda vadītāja tiesības. Atskatoties uz iepriekšējo mācību gadu, tas ir bijis bagāts ar veiksmīgiem startiem CSDD konkursos.

10.februārī 6.-8.kl. skolēniem paredzētā CSDD konkursa “Gribu būt mobils!” Liepājas reģiona pusfinālā mūsu skolas komanda “Min un rullē!” (Nora Grišāne, Rēzija Kalve, Ksenija Sanduļaka, Aleksandrs Puškarjovs, Jānis Štegmanis) ieguva godpilno 3.vietu un, atpaliekot tikai par 1 punktu, komanda “Ašie velobraucēji” (Amanda Avgustiņa, Karīna Blūma, Krista Ulena, Ralfs Stūris, Klāvs Valteris) – 4.vietu! Savukārt, 7.klašu puišu komanda (Roberts Augustiņš, Ādams Maks, Rolands Puķe, Mārtiņš Šulcs, Rainers Brasls) veiksmīgi startēja neklātienes kārtā. Pēc konkursa nolikuma tikai 2 komandas no skolas iegūst tiesības piedalīties pusfināla sacensībās.

13.aprīlī Saldus vidusskolā norisinājās “Jauno satiksmes dalībnieku foruma” 1.kārtas sacensības. Tajās veiksmīgi piedalījās arī 15 Brocēnu vidusskolas 3.-5.klases skolēni – komandas “Ašie riteņi”, “Četri velodraugi”, “Brocēnu braucēji” un 3 individuālie dalībnieki. Skolēniem bija iespēja reizē ar piedalīšanos sacensībās nokārtot velovadītāja eksāmenu (ja vēl nav vadītāja apliecība). Lai piedalītos šajās sacensībās, jāzina ne tikai ceļu satiksmes noteikumi, bet arī jāpārzina velo uzbūve un pirmās palīdzības jautājumi, kurus palīdzēja iemācīties skolas medmāsa Lienīte Jekavicka. Brocēnu vidusskolai šis bija kā 5.jubilejas gads dalībai šajās sacensībās.

3.maijā Liepājas A.Puškina 2.vsk. norisinājās CSDD konkursa “Jauno satiksmes dalībnieku forums” 2.kārtas sacensības. Tajās piedalījās divas Brocēnu vsk. komandas – “Četri velodraugi” (Roberta Laurinoviča, Aleksandra Šakale, Gustavs Līcis-Līcītis, Toms Patriks Lūsēns) un “Ašie riteņi” (Dārta Dzene, Lillija Oliņa, Dans Tepļenkovs, Kaspars Lasmanis), jo iekļuva 20 spēcīgāko komandu vidū no Liepājas, Ventspils un Saldus 1.kārtas sacensībām. Lai arī godalgotas vietas netika iegūtas, velobraucēji bija gandarīti un priecīgi par labi pavadītu dienu – par saulaino laiku, par foršajiem tiesnešiem, par aktivitātēm, par gūto pieredzi. Vairāk informācijas http://berniem.csdd.lv/index.php/jaunumi-2017

Arī nākamajā māc. gadā plānotas velopulciņa nodarbības – gan tiem, kas mācīsies 1.gadu, gan arī paplašinās un pilnveidos savas zināšanas ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā. Dalībniekiem praktiskajās nodarbībās būs izmantot vēl pilnīgāku šķēršļu joslas aprīkojumu un 2 jaunus velosipēdus, kuri tiks iegādāti, pateicoties Brocēnu novada pašvaldības piešķirtajam līdzfinansējumam projektā „Brocēnu novada skolēns – prasmīgs un zinošs velobraucējs”. Projekta ietvaros rudenī plānotas nodarbības ar sacensību elementiem visu Brocēnu novada skolu 4.-5.klašu skolēniem.

Velopulciņa „Ripo droši!” vadītāja Anete Milta

 

 

														
Irēna Birgersone

„Brocēnu novads ceļā uz valsts simtgadi”

7.a klases komanda uzvar Brocēnu novada konkursā „Brocēnu novads ceļā uz valsts simtgadi”

Jau otro gadu 7.a klases komanda piedalās Brocēnu novada izpētes konkursā. Šajā mācību gadā komandā čakli strādāja meitenes: Agija Goča, Katrīne Leščuka, Kate Kunkule, Rebeka Beta Giberte un Elīza Bērziņa. Pagājušo gadu izcīnījām godpilno 2. vietu. Šogad konkursā veicās labāk –  tika izcīnīta 1. vieta.

Konkursa mērķis bija iepazīt Brocēnu novada ievērojamas vietas un tajā dzīvojošos cilvēkus. Konkursa trīs kārtu uzdevumi bija dažādi. Viens no uzdevumiem bija saistīts ar novada vietu izpēti. Bija jādodas pārgājienā un jāizveido apraksts par pārgājiena maršrutā apskatāmām vietām.

Rudenī veicām arī „labo darbu” – īsi pirms sniega uzsnigšanas palīdzējām mūsu klasesbiedra Ādama ģimenei sakārtot sētu. Mēs grābām lapas, salasījām vecos, puvušos ābolus. Ādama mamma pēc darba mūs cienāja ar siltu tēju, pašceptām maizītēm un ceptām desiņām.

Viens no uzdevumiem bija saistīts ar kāda novada vēstures fakta izpēti. Tā kā Katrīnes un audzinātājas omītes savulaik strādāja mazbērnu novietnē Brocēnos (tagad ambulance), tad papētījām šīs ēkas un iestādes vēsturi. Paldies bijušajai darbiniecei Almai Klekmanei un Millijas Kalnzemnieces meitām Mairai un Silvai, kā arī tagadējām ambulances darbiniecēm, īpaši dr.Svetlanai Sergejenko par sniegtajām intervijām!

Īsfilmu par Brocēnu novadā nozīmīgu personu veidojām par Brocēnu vidusskolas direktoru, komponistu un mūziķi Egonu Valteru, kurš šā gada aprīlī svinēja „apaļu” jubileju. Paldies direktoram par atsaucību!

Esam pateicīgas Brocēnu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei  par iespēju piedalīties konkursā – tajā ieguvām gan daudz jaunu zināšanu, gan pilnveidojām praktiskas un sadarbības prasmes, gan vērtīgu balvu sava redzesloka paplašināšanai!

7.a klases komandas vārdā – Katrīne Leščuka un audzinātāja Anete Milta

 

														
Irēna Birgersone

Konkurss „Fizmix Eksperiments 2017”

Jau 22.gadu notiek „Latvenergo” koncerna erudīcijas konkurss 8.-9.klašu skolēniem ar mainīgu nosaukumu. Šogad – „Fizmix Eksperiments”, ar citādu konkursa norises kārtību. Brocēnu vidusskolas skolēni jau 5.gadu piedalās šajā konkursā ar labiem rezultātiem.

Vispirms notika neklātienes kārta sešos Latvijas „reģionos”; desmit katra „reģiona” labākās komandas mērojās spēkiem sešos klātienes finālos Rīgā, kuru 1.vietas ieguvēji vasarā tiksies radošā nometnē Latvijā. Kurzemes reģiona fināls notika Rīgā 8.maijā.

Šogad Brocēnu vidusskolu pārstāvēja piecu puišu komanda „Pieci elementi” – komandas kapteinis Jānis Dombrovskis, Kārlis Kundrāts, Markuss Mamedovs. Viesturs Arājs, Artūrs Ezerlīcis. Neklātienes kārtā, zaudējot tikai 1 punktu 1.vietai, ieguva 2.vietu, kas ļāva piedalīties konkursa finālā, kurā gan stress, gan citi apstākļi darīja savu, un tika iegūta 5.vieta. Finālā galvenie komandas atbalstītāji bija pagājušā mācību gada konkursa dalībnieki no Brocēnu vidusskolas.

Gan neklātienē, gan klātienē uzdevumi saturiski pārsniedza ikdienas fizikas un matemātikas stundās mācīto. Uzdevumi bija nepieredzēti, piņķerīgi, radoši; to atrisināšanai bija nepieciešama erudīcija, gribasspēks un daudz laika. Konsultācijās tika iesaistīti gan vecāki, gan radi un draugi, gan Latvenergo darbinieki. Paldies viņiem par atsaucību!

Puiši ne mirkli nenožēlo, ka piedalījās šajā konkursā, jo tas daudz deva viņu izaugsmei, radošuma attīstīšanai, savu spēku izvērtēšanai un pašapziņai.

Komandas „Pieci elementi” konsultante – skolotāja Anete Milta

														
Irēna Birgersone