Lepojamies ar mūsejo sasniegumiem

Saldus BJC rīkotajā vizuālās mākslas konkursā “Kad ar vienu dzīvi ir par maz” piedalījās “Krāsu pulciņa” dalībnieki.

👍1. pakāpes diplomu saņēma Rojs Herberts Tidenbergs (1.a klase), Evija Tolēna (2.a klase), Elza Meistere (3.a klase), Elizabete Straupa (3.a klase).

👍2. pakāpes diplomu ieguva Anda Rusmane (3.a klase).

Skolotāja Aiva Šteina.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

ERASMUS+ kursi

No šī gada 10. – 17. aprīlim Brocēnu vidusskolas skolotājas Inese Lasmane, Lāsma Purmale, Natālija Ivanova un Veronika Gedola piedalījās Erasmus+ kursos “The Best Digital Tools for Language Teachers”  Īrijā, Dublinā., kuri tika realizēti Saldus novada pašvaldības  projekta “Kopā mācīties un praktizēt” (Nr.  2020-1-LV01-KA101-077339) ietvaros. Kursu mērķis bija veicināt kompetenču izglītības pieeju, pilnveidojot pedagogu digitālo mācību rīku izmantošanas prasmes, kas balstītas starptautiskā pieredzē, kā arī ieviest mūsdienīgas metodes mācību darbā.

            Skolotājām bija iespēja apgūt dažādus digitālos rīkus, kurus iespējams pielietot mācību darbā, tādējādi padarot mācību procesu daudzveidīgāku un radošāku. Tika izstrādāti arī mācību materiāli, kurus ir iespējams izmantot praksē. Kursu vadītājs Michael Farell iepazīstināja ne tikai ar digitālajiem rīkiem un to pielietojumu, bet arī ar Īrijas kultūru un vēsturi. Bija iespēja arī piedalīties ekskursijā pa Dublinu un Īriju.

            Kursos iegūta jauna pieredze un idejas, kuras realizēt turpmākajā mācību darbā. Metodiskās jomas sanāksmēs iepazīstināsim kolēģus ar apgūto, kopīgi mācīsimies un praktizēsim, sasniedzot projektā izvirzīto mērķi.

														
Irēna Birgersone

Lepojamies!

19.maijā Brocēnu vidusskolā viesojās Tumes pagasta bibliotekāres, lai apbalvotu skolēnus par piedalīšanos pasaku konkursā, kas veltīts Kārlim Ķezberim- rakstniekam un žurnālistam.

4.-6.kl.grupā Atzinības ieguva Karlīna Kunkule, Melānija Keita Grinkeviča, Roberts Šenbergs, Līga Tolēna, Miķelis Maslovskis, bet 3.vieta un naudas balva Haraldam Ābulam. 7.-9.kl.grupā Atzinības ieguva Betija Šulca un Inese Circene, bet 3.vieta Leldei Ābulai un 1.vieta Sindijai Bumbierei. Meitenēm arī naudas balvas. 😊🤩💪

Skolotāja Ļena Zvaigzne

														
Irēna Birgersone

Karjeras stunda

Vai zināji, ka 17.maijā tika svinēta un godināta Ugunsdzēsēju un glābēju diena? Karjeras stundas ietvaros skolēni uzzināja par šo profesiju daudz vairāk. Skolēni iejutās šo profesiju lomās, ikdienas pienākumos un novērtēja viņu drosmi un varonību. Paldies ugunsdzēsējiem par sarupētām dāvaniņām un uzdevumu lapām, tās priecēja skolēnu sirsniņas!

Karjeras pedagogs- konsultants Agnese Čīče

														
Irēna Birgersone

Info diena

Info dienā Manā skolā Brocēnos īpaša vērība tika pievērsta tālākās izglītības iespējām un karjeras tēmām. Skolēni varēja no sirds izlēkāties pa motivāciju pēdām un saprast, ka visi ceļi ved uz Brocēnu vidusskolu. 👏👋🤩

														
Irēna Birgersone

Karjeras stunda

10.maijā Karjeras pasākuma ietvaros par darba iespējām 9.-12. klašu skolēniem vasarā un darba tirgus situāciju un tendencēm Latvijā stāstīja Nodarbinātības valsts aģentūras Saldus filiāles karjeras konsultante Iveta Krastiņa.

Karjeras pedagogs- konsultants Agnese Čīče

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Prieks un lepnums par savējiem

2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, kurā visa uzmanība ir vērsta uz Eiropas jauniešu lomu labākas –  zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas — nākotnes veidošanā. Saistībā ar to 14. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās EP deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas projekta “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” un Nākotnes Līderu akadēmijas 2021. /2022. mācību gada noslēguma konference “Veicinot jauniešu līderību demokrātijai un pilsoniskumam Latvijā un ES”. 64 vidusskolēni  diskutēja par personīgās līderības lomu, jauniešu nākotnes līderību Latvijā un Eiropā, kā arī par Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem. Pasākuma laikā notika Eiropas Parlamenta uzklausīšanas izspēle, kurā piedalījās Latvijas skolu jaunieši kā moderatori, eksperti vai diskusiju dalībnieki. Vairāku mēnešu garumā katru trešdienas pēcpusdienu skolēni bija piedalījušies zoom nodarbībās, lai būtu informēti un dziļāk izprastu tādas tēmas kā “Izglītība, kultūra un jaunatne”, “Trešo valstu iejaukšanās un dezinformācija”, “Eiropas drošība un ārpolitika”, “Eiropas zaļais kurss” un “Digitālā pārveide”.

Šī projekta mērķis ir dot iespēju Latvijas jauniešiem attīstīt personīgās līderības prasmes, veidot izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas Savienības pārvaldes institūcijās, kā arī attīstīt argumentācijas un diskutēšanas prasmes. No Brocēnu vidusskolas projektā šogad piedalās Kristiāns Priedītis 10.a, Aleksandrs Fadeičevs 10.a, Erīna Līna Āboliņa 11.a, Ksenija Sanduļaka 11.a, Ralfs Stūris 11.a, skolēnus atbalstīja skolotājas Laura Miķelsone un Daiga Barančane. Varam lepoties, ka Kristiāns, Aleksandrs un Erīna Līna pieteicās uzklausīšanas eksperta lomai trijās no dotajām tēmām, un izdevās tas viņiem patiešām lieliski! Pārliecinošas bija gan sagatavotās prezentācijas, gan atbildes uz jautājumiem diskusijās. Visi pieci dalībnieki bija sagatavojuši arī pārdomātus jautājumus citiem ekspertiem par katru tēmu. Brocēnu vidusskolā aug lieliski jaunieši, kas spēj izmantot dotās iespējas!

Konferences noslēgumā tika paziņoti NLA Jauniešu iniciatīvas projektu konkursa laureāti. Finansējumu ieguva arī Brocēnu vidusskolas komandas projekts “Vienoti kultūrā, sportā un vietējā sabiedrībā”. Jauniešiem, kuri aktīvi iesaistījās Nākotnes līderu akadēmijas nodarbībās un EP uzklausīšanas izspēlē kā balva ir brauciens jūnijā uz Eiropas Parlamentu Briselē. Apsveicam!

 Sk. Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone

Aicinājums

Biedrība “Brocēnu hokeja klubs” aicina uz projekta “Brocēnu airēšanas vēstures zelta mirkļi” Brocēnu smaiļošanas un kanoe airēšanas vēsturiskā stenda atklāšanas pasākumu! Pasākuma laikā atklās stendu, kurā apkopoti spilgtākie mirkļi no šo sporta veidu vēstures Brocēnos! Pasākuma norises vieta: Brocēnu airēšanas bāze. Laiks: sestdiena, 21. maijs, plkst. 15.00. Priecāsimies, ja mums būs iespēja tikties pasākumā!

														
Irēna Birgersone