Pašpārvaldes saliedēšanās brauciens

Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvalde vienojās kārtējā piedzīvojumā ar prāmi uz Stokholmu “Brauciens pēc iedvesmas”.

Šoreiz iepazinām un piedzīvojām leģendārās grupas ABBAS karjeras pirmsākumus, sasniegumus un virsotnes. 🎤🎶💥

Tik pozitīvām emocijām piepildīta kopā būšana! Mirkļi, kuri iekrāso mūsu ikdienas dzīvi un liek turpināt!👏😎

❤️Paldies mūsu skolas direktorei Natālijai Balodei par atbalstu braucienam!
❤️Paldies mūsu gidei Elīzai Ipoļitovai par ekskursijas plānošanu un noorganizēšanu.

#skolēnupašpārvaldēsirspēks

#iedvesmasbrauciens

#kopāvaramdaudz

#baltijasjūramūsstiprina

														
Dita Dubulta

Teātra sporta turnīrs

7.a un 7.b kl. skolēni piedalās Brocēnu vidusskolas teātra sporta turnīrā. Skolēni atzīst, ka grūtākais ir sadarboties un nebloķēt otra idejas. Kad pirmais uztraukums ir pāri, tad dzima daudz ideju. 🤓

  Žūrija šoreiz bija īpaši stingra. Sk. Jānis Mūrmanis un skolnieces Liene no 10.a kl. un Katrīna no 8.a kl. Par to viņiem tika ar slapjām švammēm. Bet jaunie turnīra dalībnieki saņēma rozes, dažam labam tika pat rožu klēpis. Skolēni atzīst, ka tāda veida pasākums patīk, lai gan bija pat ļoti grūti spēlēt uztraukuma dēļ.🤗

  Skolotāja Ļena Zvaigzne

  														
  Dita Dubulta

  Nāc, mācīsimies kopā!

  Janvāra mēnesī Brocēnu vidusskola turpina 2023./2024. mācību gadā uzsāktās nodarbības “Nāc, mācīsimies kopā!” sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādēm. Šoreiz skolā viesojās PII “Mūsmājas” sagatavošanas grupas audzēkņi. 👧🧒🤓

  Skolēni sagaidīja mazos ciemiņus un priecājās satikt pirmās audzinātājas. Pirmklasniekiem bija atbildīgs uzdevums- palīdzēt viesiem iepazīt skolu un darboties mācību stundā.

  Matemātikā varēja kopīgi ar pēdiņām vai lineālu mērīt čūskas garumu, lietus mākonītī ievērt mirdzošās pērlītes, saskaitīt domino kauliņos punktus, atpazīt neparastā cilvēciņa figūras un darboties ar interaktīvo tāfeli.

  Angļu valodā apguva krāsu nosaukumus un praktiski veica uzdevumus, izmantojot planšetdatorus. Topošie pirmklasnieki kopā ar 1.b klases skolēniem atkārtoja vārdus un sarunvalodas frāzes angļu valodā, izkustējās dziesmiņas ritmos kopā ar multfilmu varoņiem. Pirmklasnieki gan palīdzēja, gan iejutās skolotāju lomā un atzinīgi novērtēja topošo pirmklasnieku darbu.

  Paldies skolotājām Svetlanai Tarasovai un Inesei Lasmanei par sadarbības stundu. Bērniem aizrautīgi darbojoties, laiks paskrēja nemanot. Gaidīsim ciemos pavasarī!🥳❤️

  V.Ķezbere

  														
  Dita Dubulta

  Malači

  Šodien Saldus sporta kompleksā norisinājās 6.-7. klašu zēniem, groza bumbas sacensības 🏀, mūsējiem smagās, aizraujošās spēlēs izcīnīta 3. vieta! 💥

  Komandā spēlēja: Mikelis Maslovskis, Emīls Brigzna, Emīls Auzenbahs, Pauls Putnāns, Kurts Nāburgs, Aleksandrs Venediktovs, Arvīds Maks!

  Paldies puišiem par skolas goda aizstāvēšanu, paldies skolotājiem Agatei un Nikam par komandas sagatavošanu! 👍🏼

  														
  Dita Dubulta

  Ābeču svētki

  ĀBEČU SVĒTKI 📖✏️

  25.janvārī 1.a klasei un 1.b klasei notika Ābeču svētki. Svētku dienas ietvaros pirmklasnieki parādīja savas zināšanas lasīšanas mākslā un dažādu uzdevumu pildīšanā. Par uzdevumu dažādību domāja klases audzinātājas D. Staško un S. Tarasova.

  Rīts pirmklasniekiem sākās ar grāmatu lasīšanu. Pirmklasnieki lasīja priekšā piektklasniekiem kā arī piektklasnieki lasīja priekšā pirmklasniekiem. Pēcpusdienā uzdevumu stacijās bija jāmin mīklas, jāuzmin burti pēc taustes, jāatpazīst multiplikāciju filmu varoņi, jāsaliek teikumi no vārdiem, jāatsauc atmiņā pasakas, jāuzraksta sava vizītkarte un jāparāda iemaņas, strādājot ar datoru, ko vadīja sākumskolas skolotājas. 📚🤩🧑‍💻

  Noslēgumā katrs pirmklasnieks saņēma apliecinājumu, ka ir apguvis 33 burtus un ir šo burtu eksperts kā arī baudīja klinģeri un tēju. 🦸‍♂️🤩🫖

  Sagatavoja skolotājas: D. Staško, S. Tarasova

  														
  Dita Dubulta

  Pirmklasniek, vai esi gatavs skolai?

  Hei, hei, topošais pirmklasniek, vai esi gatavs skolai? 👧👦

  Nāc kopā ar tēti un mammu – gatavosimies kopā!

  🔍🏫 31.janvārī plkst. 18.00 “Ceļojums pa skolas labirintiem”.
  💪🫂 17.aprīlī plkst. 18.00 “Atbalsts topošo pirmklasnieku vecākiem”.
  🤩👏 21.augustā plkst. 18.00 “Gatavosimies kopā”.

  #piepogātsbrocenuvidusskolai

  #manaskolabrocēnos

  														
  Dita Dubulta

  Malači!

  Šodien Saldus sporta kompleksā norisinājās basketbola sacensības 3.-5. kl. grupai, mūsējiem 3. vieta! 🏀
  Komandā spēlēja – Jēkabs Lūsēns, Hugo Līcis, Artemijs Sanduļaks, Ralfs Mazrims, Samanta Danenberga, Gabriels Vekļuks, Dāvids Jānis Dakša, Aleksandrs Kupcovs!

  Paldies komandai par skolas goda aizstāvēšanu!

  Paldies Agatei un Nikam par sportistu sagatavošanu!

  														
  Dita Dubulta

  Aspirīna sintēze ķīmijas stundā

  ASPIRĪNA (ACETILSALICILSKĀBES) SINTĒZE
  Brocēnu vsk. ķīmijas kabinetā 🤓🧑‍🔬🧪

  16. janvārī Brocēnu vidusskolas 12.a klases skolēni, kas mācās padziļināti ķīmijas kursu, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pētnieku Rihardu Klūgu, veica ļoti laikietilpīgu pētniecisko laboratorijas darbu “Aspirīna sintēze”. Kopā ar mums mācījās – strādāja arī 12. klases skolēni no Druvas vsk.

  Sākumā jaunieši skatījās un klausījās prezentāciju par organisko vielu sintēzi, tās norisi, lai savas zināšanas pielietotu pētnieciskā darba veikšanā.

  Skolēni 5 stundas veica praktisko darbu – sintezēja aspirīnu no etiķskābes anhidrīda, salicilskābes un koncentrētas sērskābes. Iegūtai acetilsalicilskābei (aspirīnam) pārbaudīja tīrību ar dzelzs (III) hlorīda testu. Iemācījās darboties ar vakuumsūkni, izprata aspirīna attīrīšanas metodi – kristalizāciju. Pilnveidoja savas prasmes darbā ar mērpipeti, vielu svēršanu, karsēšanu, ievērojot drošības noteikumus.

  Vēl jāveic aprēķini, jāmeklē teorija, kas ir aspirīns, kāda ir tā atklāšanas vēsture, jānoformē darba protokols.

  Atsauksmes pēc nodarbības no Robertas, Alises un Deivida: “Bija diezgan sarežģīti, bet ļoti interesanti. Bijām noguruši, bet gandarīti, priecīgi, ka to paveicām, ka paši “uzražojām” zāles.”

  Ķīmijas sk. Vita Banzena

  														
  Dita Dubulta

  Skaņa – 1.b klases dabaszinību stunda

  Tēma: Skaņa

  1.b klase dabaszinību stundā domāja un gatavoja mūzikas instrumentus. Tāds bija mūsu mazais orķestris.

  Skolotāja: Dace Nīmane

  														
  Dita Dubulta

  Pie mums ciemos sešgadnieki

  Šodien PII “Varavīksne” sešgadnieki ciemojās Brocēnu ledus hallē, kā arī iepazina hokeja inventāru no A-Z. 🏒
  Paldies audzinātājām Dacei, Renātei, Elīnai, Ilvai un skolotājam Nikam par sadarbību, kā arī puišiem no 9.c klases Adrianam un Emīlam par ekipējuma demonstrēšanu! 🏒🥅 😉

  														
  Dita Dubulta