Vizuālās mākslas konkurss- izstāde

Arī šogad Kapelleru nams sadarbībā ar Saldus novada Izglītības pārvaldi rīkoja divus konkursus skolu jaunatnei: bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursu – izstādi “Kapelleru nama dabas, augu, aptiekas fantāzijas” un skolēnu literārās jaunrades konkursu „Kapelleru nama dārza augu fantāzijas”.

Vizuālās mākslas konkursā tika aicināti piedalīties visa vecuma Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņi, iesniedzot darbu A3 formātā par tēmu “Kapelleru nama dabas, augu, aptiekas fantāzijas”. Kopumā tika iesniegti 38 darbi.

Sveicam un lepojamies!🤩😎👏

🎨Jaunākajā grupā:
🥇 1. vieta Violeta Loladze
🥈2. vieta Nikola Bužoka

🎨Vidējā grupa:
🥇1. vieta Karlīna Kunkule
🥈2. vieta Emīlija Kurtiša
🥉3. vieta Amanda Šķērstiņa

Paldies vizuālās mākslas skolotājai Aivai Šteinai!

														
Dita Dubulta

Ģimenes dienas koncerts

Bērna prieku,
Sajūsmu par dzīvi,
Par ikvienu nieku,
Māku elpot brīvi …
To nepazaudēt,
Ar smagumu neapkrāmēt!
Stāvēt pļavā basām kājām –gavilēt-dejot-smiet!
/Lauris Valters/

Paldies par brīnišķīgo ģimenes sajūtu!😊🫶👨‍👩‍👧‍👦
Paldies koncerta dalībniekiem, vadītājiem, organizatoriem, skatītājiem par silto kopā būšanu. Kopā būšana mūs visus vieno un sasilda! 💛

Paldies par koncerta sagatavošanu Inārai Bērziņai, Simonai Sunepai, Ievai Vorobjovai, Aijai Zakovskai, Agnesei Čīčei, Zigurdam Tursam, Vivitai Ķezberei, Mairitai Neilandei, Ļenai Zvaigznei, Ievai Viļķevskai, Antrai Rokolei, Marekam Našeniekam, Raineram Pavāram.☀️✨😀

Sargāsim, mīlēsim un novērtēsim savus vistuvākos cilvēkus!☺️🧡

Lai jums skaisti un mīlestības piepildīti Māmiņdienas un Ģimenes dienas svētki! 💐

														
Dita Dubulta

Izzināt sevi var arī tā

Ja laukā ir skaists, saulains laiks, tad izzināt sevi – cilvēku – var arī šādi!☀️🔎📏

P. S. Laboratorijas darbs 10.klasei par savas jaudas noteikšanu.

														
Dita Dubulta

Teātris un dizains kopā

Dizaina un tehnoloģiju stundās 5.kl.skolēni kopā ar sk. Svetlanu Krūtaini darināja lellītes no auduma,bet teātra mākslas stundās kopā ar sk. Ļenu Zvaigzni tapa iestudējumi ar šiem tēliem. Sadarbībā ir spēks. 🐻🐶🐺

														
Dita Dubulta

Kafija ar politiķiem

Šī gada 8. maijā mūsu skolā norisinājās ,,Kafija ar politiķiem”! ☕️👩‍💼👨‍💼

Tradicionālajā jauniešu un politiķu diskusiju pasākumā skolēniem bija iespēja diskutēt par atšķirīgiem jautājumiem iepriekš izvēlētās diskusiju grupās:

📌 ,,Jaunatnes lietu grupa”
📌 ,,Infrastruktūras lietu grupa”
📌 ,,Izglītības lietu grupa”
📌 ,,Kultūras lietu grupa”

Jauniešiem bija iespēja izteikt viedokli par dažādām problēmām attiecīgajās grupās. 💭📣

Jaunieši uzzināja, ko var darīt, lai risinātu dažādās problēmas, ko lietas labā jau dara dažādas atbildīgās iestādes un pašvaldība. Pēc diskusijām grupās sekoja secinājumu sadaļa, kurā dalījāmies ar savām idejām un pieredzēm.

Paldies deputātiem, politiķiem, dažādu iestāžu pārstāvjiem un ekspertiem par dalību.
Paldies Raivim Zīrupam, Intai Vanagai, Robertam Sipeniekam, Kristīnai Maslovskai, Innai Kislinai, Laurai Ūželei, Signei Meirei, Ilzei Baronei-Tomonovičai, Krišjānim Valteram, Leandrai Sprieslei, Karīnai Ciesmanei! 🤝👏

Paldies mūsu sadarbības partnerim Cannelle Bakery😀

Īpašs paldies par dalību un palīdzību pasākuma organizēšanā Rudītei Muraševai un Ditai Dubultai!😎

Kristiāns Priedītis

														
Dita Dubulta

“Praktiskā matemātika” Brocēnu vidusskolā

Aicinām Saldus novada 1.-3. klašu skolēnus piedalīties pasākumā “Praktiskā matemātika” 🧮📐🔍⏱️

														
Dita Dubulta

Tiekamies skolā!

Tiekamies 24.maijā Mūsu skolā Brocēnos! 😀👋🦋🌞⚽️🏀

														
Dita Dubulta

Lepojamies!

Vizuāli, vizuāli plastiskās, vides un radošās industrijas mākslas darbu konkursa “Kad ar vienu dzīvi ir par maz” laureāti:

🎨Laura Lazda (5.b klase) 2. vieta
🎨Amanda Šķērstiņa (5.b klase) pateicība

Paldies skolotājai Aivai Šteinai

Aicinām visus izstādes darbus apskatīt līdz 18. maijam Saldus BJC ēkas logos.

														
Dita Dubulta

Sveicam!

Sveicam un lepojamies ar augstiem panākumiem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 🦋💃🎨

🖍️II pakāpe Anželai Šestakovskai (3.klase) ar darbu “Siltums”
🖍️II pakāpe Raivo Lejam (3.klase) ar darbu “Ceļš”
🖍️II pakāpe Amandai Šķērstiņai (5.klase) ar darbu “Rīts”
🖍️II pakāpe Laurai Lazdai (5.klase) ar darbu “Atmošanās”

Paldies skolotājai Aivai Šteinai

														
Dita Dubulta

Pavasara krosa sacensības

Veiksmīgi norisinājušās Pavasara krosa sacensības Kalnsētas parkā. Pie godalgotajām vietām tikuši:

🥇Aleksandrs Venediktovs

🥇Raivo Jānis Beierbahs

🥉Edijs Vilerts

🥇Annija Andersone

Paldies visiem, kuri pārstāvēja mūsu skolu Pavasarīgā skrējienā, skrējēji un gribētāji bija daudz, un cīņa trasē iespaidīga.

Paldies skolotājiem Agatei Lejai un Nikam Ozolam!

														
Dita Dubulta