Atkalredzēšanās prieks

22.novembrī Brocēnu vidusskolā pie 1.klases skolēniem ciemojās pirmsskolas izglītības iestāžu “Mūsmājas” un “Varavīksne” pedagogi. 👦👧👩‍🏫

Pirmklasniekiem bija liels prieks satikties un katrs vēlējās parādīt, ka būt skolniekam ir svarīgi! Atgriezties bērnudārzā neviens nevēlas! Skolā katrs jūtas īpašs un liels. Paldies skolotājai Daigai Staško un Dacei Nīmanei par viesu uzņemšanu mācību stundā. 🙏👏

Neskatoties uz to, ka vīrusi ik pa laikam par sevi atgādina, priecē, ka jau ilgus gadus iesāktā sadarbība ar pirmsskolas pedagogiem turpinās. Kopīgi tika pārrunātas sadarbības iespējas un diskutēts par aktuālo bērna attīstībā. Tieši sākumskolas skolotāji ir pirmie, kuri turpinās pirmsskolā iesākto darbu. Pedagogiem komunicējot un sadarbojoties, varam bērnam mācīšanos padarīt pozitīvāku un veiksmīgāku. 🤓🤩

Direktora vietniece V.Ķezbere

Dita Dubulta