Pirmklasnieki meklē atbildes

🧮🔍✏️Kas ir simetrija? Kā iegūt divas vienādas daļas no kvadrāta? Kāpēc dažiem simetrijas ass bija garāka? Uz šiem jautājumiem atbildes meklēja pirmklasnieki praktiskās matemātikas nodarbībā. Liels izaicinājums bija pašiem izveidot no kociņiem simetriskas figūras.

Sākumskolas skolotāja Vivita Ķezbere

														
Dita Dubulta

8.b klase kļūst par faktu meistariem

📚8.b klasei Pasaules lielākās stundas “Kļūsti par faktu meistaru!” ideja bija ļoti noderīga, jo šajā mācību gadā jāraksta pētnieciskais darbs.

📚Tas arī prasa pilnveidot datu vākšanas un apstrādes prasmes, to vizuālu noformēšanu, secinājumu izdarīšanu.

📚Izvēlējāmies tēmu par grāmatu lasīšanu. Tēma aktuāla, jo dzirdam, ka arvien mazāk skolēnu lasa grāmatas, lai gan ir literatūras skolotāji, kas to prasa obligāti.

📚Tika aptaujāti 212 Brocēnu vidusskolas 3.-12. klašu skolēni. Datu apkopošana notika, pašiem saskaitot atbildes, lai salīdzinātu, cik laikietilpīgi tas ir, ja neizmanto kādu no aptauju veikšanas vietnēm internetā. Arī diagrammas līdz ar to bija jāveido pašiem.

📚Sadarbībā ar datorikas skolotājām Ingu Rozalinsku un Signi Loginu, skolēni mācījās veidot infografikas. Darbs izrādījās ne tik vienkāršs, jo prasīja laiku, pacietību, izdomu, arī atbildību iesākto paveikt līdz galam.

📚Strādājot grupās, tika izveidotas diagrammas par 3.-5. klašu, 6.-8. klašu un 9.-12. klašu skolēnu dažiem lasīšanas paradumiem. Rezultāts, cik respondentu ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu līdz galam, tika salīdzināts ar SKDS veiktās aptaujas datiem Latvijā. Vienu un vairāk grāmatas ir izlasījuši 73,6% Brocēnu vidusskolas respondentu. Skolēni apmeklēja arī Brocēnu bibliotēku, kur runāja par lasīšanas nozīmi un ticamiem informācijas avotiem.
Tēmu varētu pilnvērtīgāk izstrādāt, rakstot pētniecisko darbu.

📚8.b klases audzinātāja un pētniecisko darbu koordinatore pamatskolā Daiga Barančane.

#BrocēnuVidusskola #Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā #PasaulesStunda

														
Dita Dubulta